Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2009

ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Δείτε τα παρακάτω τρία applets πάνω στην ορμή και στην αρχή διατήρησης της ορμής πατώντας εδώ αστροναύτης - μπάλα , εδώ κρούση σε δύο διαστάσεις , και εδώ μπιλιάρδο .

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2009

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Για να δείτε μια παρουσίαση πάνω στην συμβολή δύο κυμάτων πατήστε εδώ .
Για να δείτε μία παρουσίαση πάνω στα στάσιμα κύματα πατήστε εδώ για εγκάρσια και εδώ για διαμήκη στάσιμα κύματα .
Για να δείτε μια παρουσίαση πάνω στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια παρουσίαση πάνω στην ανάκλαση και διάθλαση πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια παρουσίαση πάνω στην ταχύτητα του φωτός πατήστε εδώ .

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

Παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο στα αγγλικά που εξηγούν τους 3 νόμους του Νεύτωνα και δίνουν παραδείγματα για την αδράνεια .

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Για να μελετήσετε την κίνηση φορτίου με ταχύτητα κάθετη στις δυναμικές γραμμές ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου πατήστε εδώ .

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ

Λύστε την παρακάτω άσκηση πάνω στα στάσιμα κύματα πατώντας κλίκ εδώ .

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Δείτε το παρακάτω βίντεο που αναφέρεται στην ολική ανάκλαση .

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SNELL

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο μια σύντομη παρουσίαση του νόμου του Σνέλ .

Πειραματιστείτε με την διάθλαση , την ολική ανάκλαση του φωτός πατώντας εδώ .

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Δείτε τα παρακάτω βίντεο που αναφέρονται στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα καθώς και στις διάφορες μορφές τους που απαρτίζουν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα .Για να δείτε για τις ακτίνες Χ πατήστε εδώ .

Για να πειραματιστείτε με τα διάφορα είδη Η/Μ κυμάτων πατήστε εδώ και εδώ .

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Μία όμορφη διαδραστική παρουσίαση των στοιχειωδών σωματιδίων πατώντας εδώ .

ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

Δείτε μια πολύ όμορφη παρουσίαση για το φως πατώντας εδώ .

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ KIRCHOFF

Δείτε το παρακάτω βίντεο που αναφέρεται στον 1ο κανόνα του

Κirchoff .

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΛΕΜΟΝΙ

Δείτε πως μπορείτε να φτιάξετε μία μπαταρία με απλά μέσα .Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

ΧΡΗΣΙΜΑ APPLETS ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Δείτε τα παρακάτω εικονικά πειράματα πάνω στα κύματα :


ΚΥΜΑΤΑ
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/welle01.html Διαμήκη και εγκάρσια κύματα. Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και της ταχύτητας διάδοσης.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=14 Διαμήκη και εγκάρσια κύματα.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=13 Εγκάρσιο κύμα. Απαντά στην αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν προς τα πού κινείται ένα μόριο του μέσου όταν σ’αυτό διαδίδεται ένα κύμα.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/ondaArmonica/ondasArmonicas.html#Ondas%20transversales%20en%20una%20cuerda Συνδέει την αρμονική ταλάντωση της πηγής με την δημιουργία εγκάρσιου ή διαμήκους κύματος.
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave1.html Αρμονική ταλάντωση , κύκλος αναφοράς ,κύμα . Όλα σε ένα.
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave2.html Η αρχή της επαλληλίας.
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave3.html Πάλι η αρχή της επαλληλίας αλλά με αντίστροφους τριγωνικούς παλμούς.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=15 Συμβολή 2 κυμάτων στην επιφάνεια υγρού. Επιλέγοντας ένα σημείο μας δείχνει την διαφορά των αποστάσεων του απο τις πηγές ενώ ταυτόχρονα έχουμε και την δυνατότητα αλλαγής του μήκους κύματος.
http://www.colorado.edu/physics/2000/schroedinger/big_interference.html Ταινία συμβολής δύο κυμάτων στην επιφάνεια υγρού
http://www.ehu.es/acustica/bachillerato/suones/suones.html#EJEMPIOS%20Y%20SIMULACIONES Στάσιμο κύμα. Δύο κύματα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις και το στάσιμο κύμα που δημιουργούν.
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave4.html Δημιουργία στάσιμου κύματος από δύο κύματα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις.
http://www2.biglobe.ne.jp/~norimari/science/JavaEd/e-wave5.html Δημιουργία στάσιμου κύματος με ανάκλαση σε ακλόνητο ή ελεύθερο άκρο. Φαίνεται η αλλαγή ή όχι της φάσης κατά την ανάκλαση.
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/StatWave.htm Στάσιμο κύμα σε χορδή που έχει τα δύο άκρα στερεωμένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν άσκηση παρόμοια με την 2.36 του σχολικού βιβλίου. Επίσης αλλάζοντας την συχνότητα παρατηρούμε την αλλαγή στο πλήθος των δεσμών που δημιουργούνται. Διαπιστώνεται επίσης ότι στάσιμο κύμα μέγιστου πλάτους έχουμε μόνο για καθορισμένες τιμές της συχνότητας.
http://id.mind.net/~zona/mstm/physics/waves/standingWaves/understandingSWDia1/UnderstandingSWDia1.html Στάσιμο κύμα στις χορδές της κιθάρας και οι αρμονικές που μπορούν να δημιουργηθούν.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/ondas/quincke/quincke.htm Το πρόβλημα 2.51του σχολικού βιβλίου
http://www.amanogawa.com/archive/wavesA.html Ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Φαίνονται τα δύο πεδία κάθετα μεταξύ τους και η διεύθυνση διάδοσης.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=35 Παρόμοιο με το προηγούμενο.
http://www.lbl.gov/MicroWorlds/ALSTool/EMSpec/EMSpec2.html Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
http://sol.sci.uop.edu/~jfalward/refraction/refraction.html Διάθλαση , νόμος snell φαινόμενη ανύψωση , ολική ανάκλαση
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=45 Η αρχή του Fermat.
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=49 Ολική ανάκλαση.
http://www.ngsir.netfirms.com/englishhtm/RefractionByPrism.htm Διάθλαση μέσα από πρίσμα.

ΚΥΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στη Φυσική ο όρος Κύμα (wave) (εκ του αρχαίου ελληνικού ρήματος "κύω" = φουσκώνομαι) χαρακτηρίζει τη μεταφορά ενέργειας διαμέσου ενός υλικού ή ακόμη και στο κενό. Η μεταφορά αυτή (μετάδοση) γίνεται ως παλμική κίνηση από μόριο σε μόριο.
Για παράδειγμα ένα κύμα που κινείται στην επιφάνεια της θάλασσας αναγκάζει κάθε σώμα που επιπλέει ν΄ ανεβοκατεβαίνει. Τούτο συμβαίνει από την ενέργεια που μεταφέρει το κύμα και η οποία τελικά προκαλεί ταλαντώσεις στο σώμα που επιπλέει. Το ίδιο συμβαίνει και στον αέρα. Όταν ένα ηχητικό κύμα "ταξιδεύει" τα μόρια του αέρα ταλαντώνονται.
Κύρια χαρακτηριστικά
Όρος ή Κορυφή κύματος ονομάζεται το ανώτερο σημείο μετατόπισης που μπορεί να βρεθεί το σημείο ενός υλικού σε ορισμένη χρονική στιγμή. (Δηλαδή για παράδειγμα, το ανώτερο σημείο που μπορεί να βρεθεί μια λέμβος σε συγκεκριμένο υφιστάμενο κυματισμό).
Κοιλία κύματος ονομάζεται το ακριβώς αντίθετο του όρους ή της κορυφής του κύματος, δηλαδή το κατώτερο σημείο μετατόπισης που μπορεί να βρεθεί το σημείο ενός υλικού σε ορισμένη χρονική στιγμή. (Δηλαδή στο παράδειγμα το κατώτερο σημείο που μπορεί να βρεθεί η λέμβος στο συγκεκριμένο υφιστάμενο κυματισμό).

Άλλα χαρακτηριστικά ενός κύματος είναι:
το πλάτος κύματος,
το μήκος κύματος,
η Συχνότητα,
η Κυματομορφή και
η Φάση κύματος.
Είδη κυμάτων
Διαμήκη κύματα
Εγκάρσια κύματα
Αρμονικά κύματα
Στάσιμα κύματα
Τετραγωνικά κύματα
Εκρηκτικά κύματα
Ηλεκτρομαγνητικά κύματα
Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
Θαλάσσια κύματα
Παλιρροιακά κύματα

Η μεταφερόμενη ενέργεια των κυμάτων εκτός από κινητική ή δυναμική μπορεί να είναι και ηλεκτρική ή μαγνητική ή και συνδυασμός αυτών.


Ως Πλάτος κύματος χαρακτηρίζεται η καθ΄ ύψος μέγιστη μετατόπιση ενός σημείου, από το σημείο ισορροπίας του κατα τη διέλευση ενός κύματος.Για παράδειγμα οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν υψηλό κυματισμό είτε στις θάλασσες είτε στις λίμνες. Πλάτος του θαλάσσιου κύματος ονομάζεται το ύψος του όρους ή της κορυφής ή και το βάθος της κοιλίας του (κύματος), μετρούμενα πάντα από την κανονική στάθμη ή μέση κανονική στάθμη.
Συνεπώς όσο μεγαλύτερο πλάτος παρουσιάζει ένα κύμα τόσο μεγαλύτερη ενέργεια μεταφέρει.Τα ηχητικά κύματα μεγάλου πλάτους ακούγονται πιo δυνατά από εκείνα με μικρό πλάτος.
Αν θεωρηθεί πως ο όρος μετατόπιση σημαίνει απομάκρυνση ενός σημείου του χώρου από την θέση του, ή από την θέση ισορροπίας του, τότε το πλάτος κύματος αποτελεί τη μέγιστη τιμή της μετατόπισης.

Ως Μήκος κύματος χαρακτηρίζεται η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών ενός κύματος.
Καθώς "ταξιδεύει" ένα κύμα στο χώρο, που χαρακτηρίζεται με ορισμένη συχνότητα, η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών κορυφών του, παραμένει σταθερή. Αυτή η σταθερή απόσταση ονομάζεται μήκος κύματος.
Το μήκος κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογο της συχνότητας του ιδίου κύματος, που σημαίνει πως: όσο μικρότερη είναι η συχνότητα ενός κύματος τόσο μεγαλύτερο θα είναι το μήκος κύματός του. Η σχέση που συνδέει τη συχνότητα (f) με το μήκος κύματος (λ) είναι:
f = υ/λ
όπου υ είναι η ταχύτητα διάδοσης του κύματος

Διαμήκη κύματα ονομάζονται τα κύματα εκείνα των οποίων η διεύθυνση διάδοσής των συμπίπτει με την διεύθυνση της ταλάντωσης.
Τέτοια διαμήκη κύματα μεταξύ άλλων είναι τα ηχητικά κύματα που καθώς αυτά ταξιδεύουν στο χώρο τα μόρια του αέρα κινούνται μπρός-πίσω στο ίδιο επίπεδο του κύματος. Μ΄ αυτή τη κίνηση των μορίων δημιουργούνται διαδοχικές πυκνώσεις και αραιώσεις των μορίων με αποτέλεσμα να παρατηρείται έτσι μια διαδοχή περιοχών με υψηλές και χαμηλές πιέσεις.
Τα διαμήκη κύματα καθώς και τα εγκάρσια κύματα αποτελούν τα δύο βασικά είδη των κυμάτων

Εγκάρσια κύματα ονομάζονται εκείνα τα κύματα των οποίων η διεύθυνση διάδοσής των είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταλάντωσης.

Στιγμιότυπο ενός μη αρμονικού εγκάρσιου κύματος
Για παράδειγμα κουνώντας πάνω-κάτω την ελεύθερη άκρη ενός σχοινιού δημιουργείται εγκάρσιο κύμα. Τέτοια εγκάρσια κύματα είναι και τα θαλάσσια κύματα. Καθώς το εγκάρσιο κύμα "ταξιδεύει" προς τα εμπρός το σχοινί ή η επιφάνεια του νερού αντίστοιχα ανεβοκατεβαίνει κάθετα προς τη διεύθυνση της διάδοσης. Σχηματίζονται δηλαδή "Όρη" και "Κοιλάδες". Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι εγκάρσια κύματα.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΕΡΙΩΝ

Δύο θερμικά μονωμένα δοχεία Α και Β με όγκους V1=1L και V2=4L, συνδέονται με σωλήνα αμελητέου όγκου. Αρχικά η στρόφιγγα είναι κλειστή και στα δοχεία περιέχεται υδρογόνο ποσότητα n1=1/R mol (δοχείο Α) και n2=2/R mol (δοχείο Β). Αν η θερμοκρασία του υδρογόνου σε κάθε δοχείο είναι Τ=200Κ:
(α) Να υπολογίσετε την πίεση του υδρογόνου σε κάθε δοχείο(β) Ανοίγουμε τη στρόφιγγα και μετά από λίγο το υδρογόνο ισορροπεί στα δύο δοχεία. Να υπολογιστεί η τελική πίεση σε κάθε δοχείο, αν είναι γνωστό πως η θερμοκρασία στην κατάσταση ισορροπίας είναι Τ=200Κ.Για την απάντηση πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

n=2/R mol ιδανικού αερίου βρίσκονται σε κυλινδρικό δοχείο, που κλείνεται με έμβολο, ασκώντας πίεση pA=5·105 N/m² και καταλαμβάνουν όγκο VA=0,8L. Το αέριο εκτελεί τις μεταβολές που φαίνονται στο σχήμα. (α) Να βρείτε τη θερμοκρασία στην κατάσταση Α(β) Αν η θερμοκρασία στην κατάσταση Β είναι ΤΒ=600Κ, να βρείτε τον όγκο και την πίεση στην κατάσταση Γ(γ) Να παραστήσετε τη μεταβολή σε διαγράμματα p-T και V-T .


Για την απάντηση πατήστε εδώ .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε το διαγώνισμα πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Μεταξύ δύο κατακόρυφων μεταλλικών πλακών κρέμεται με νήμα ένα θετικά φορτισμένο σώμα μάζας m=1g. Μεταξύ των πλακών υπάρχει ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε=5000 Ν/C . Αν το σώμα ισορροπεί όταν το νήμα σχηματίζει γωνία 45° με την κατακόρυφο, να βρείτε το φορτίο q του σώματος. Δίνεται g=10m/s².

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για να δείτε πως μπορούμε να μεταβάλλουμε την χωρητικότητα ενός πυκνωτή πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Στα σημεία Α και Β μιας ευθείας (ε) υπάρχουν αντίστοιχα τα σημειακά φορτία q1=-10μC και q2=40μC αντίστοιχα. Αν (ΑΒ)=L=12m, να βρείτε σε ποιο σημείο η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργούν τα δύο φορτία είναι μηδέν.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Για να δεις μία παρουσίαση πάνω στις αλλαγές στις μεταφορές πατήστε εδώ . Γίνε και εσύ μέρος της λύσης του προβλήματος .

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δες μία πολύ ωραία παρουσίαση για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας πατώντας εδώ .

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για να δείτε μία πολύ ωραία παρουσίαση για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας πατήστε εδώ .

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων στα Μαθηματικά Κατεύθυνσης πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων Στατιστικής και Πιθανοτήτων πατήστε εδώ .
Για να δείτε τρία επαναληπτικά διαγωνίσματα πατήστε εδώ .
Τις ασκήσεις και τα διαγωνίσματα επιμελήθηκε ο Ανέστης Τσομίδης ( Μαθηματικός )

Ο ΡΙΤΣΟΣ ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗ ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ

Δείτε και ακούστε την σονάτα του σεληνόφωτος από τον ίδιο τον Γιάννη Ρίτσο .

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων για την Αλγεβρα Β' Λυκείου πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων για την Γεωμετρία Β' Λυκείου πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων για τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης Β' Λυκείου πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή διαγωνισμάτων για τα Μαθηματικά Β' Λυκείου πατήστε εδώ .
Την επιμέλεια όλων των ασκήσεων είχε ο Ανέστης Τσομίδης (μαθηματικός)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων για την Αλγεβρα της Α' λυκείου πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή ασκήσεων για τη Γεωμετρία Α' Λυκείου πατήστε εδώ .
Για να δείτε μια συλλογή διαγωνισμάτων πατήστε εδώ .
Την επιμέλεια όλων των ασκήσεων είχε ο Ανέστης Τσομίδης ( μαθηματικός ) .

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 1ου διαγωνίσματος πατήστε εδώ .
Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 2ου διαγωνίσματος πατήστε εδώ .
Για να εκτυπώσετε ένα τυπολόγιο πατήστε εδώ .
Τα διαγωνίσματα επιμελήθηκε ο Δημήτρης Μακράκης (φυσικός ) .

ΔΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του διαγωνίσματος πατήστε εδώ .
Το διαγώνισμα επιμελήθηκε ο Δημήτρης Μαρκάκης (φυσικός ) .

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 1.1 ΚΑΙ 1.2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 1ου πατήστε εδώ .
Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 2ου πατήστε εδώ .
Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 3ου πατήστε εδώ .
Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 4ου πατήστε εδώ .
Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του 5ου πατήστε εδώ .
Τα κριτήρια επιμελήθηκε η Μαρία Κατσαρού ( χημικός ) .

2ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Απαντήστε στις ερωτήσεις του διαγωνίσματος πατώντας εδώ .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δοκιμάστε τις γνώσεις σας στον στατικό ηλεκτρισμό απαντώντας στις ερωτήσεις του παρακάτω διαγωνίσματος πατώντας εδώ .

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Γραφικές παραστάσεις στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση . Πατήστε εδώ .
Γραφικές παραστάσεις στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση . Πατήστε εδώ .
Ελεύθερη πτώση από τα 600 μέτρα . Πατήστε εδώ .

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε το σταυρόλεξο με όρους κινητικής και δυναμικής πατήστε εδώ .

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήσεις του υπουργείου για το 1ο κεφάλαιο .
Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήσεις του υπουργείου για το 2ο κεφάλαιο.
Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήσεις του υπουργείου για το 3ο κεφάλαιο.
Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήσεις του υπουργείου για το 4ο κεφάλαιο.
Πατήστε εδώ για να δείτε ερωτήσεις του υπουργείου για το 5ο κεφάλαιο.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΟΜΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΟΜΜΑΤΑ (ΣΕΛ. 70-79)

 • Στο σύνταγμα του 1844:

  i. Δεν καθορίστηκαν οι βασιλικές εξουσίες
  ii. Κατοχυρωνόταν το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες
  iii. Δεν προβλεπόταν η ύπαρξη Βουλής και Γερουσίας
  iv. Κατοχυρωνόταν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι

 • Τα πολιτικά κόμματα μετά το 1844:

  i. Αναπτύχθηκαν περαιτέρω μέσα στο νέο συνταγματικό καθεστώς
  ii. Ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας
  iii. Ευνοήθηκαν από τις πολιτικές ενέργειες των Μεγάλων Δυνάμεων
  iv. Οδηγήθηκαν σε παρακμή

 • Η παρακμή των ξενικών κομμάτων συμπίπτει με την ανάδειξη μιας νέας γενιάς ανθρώπων, η οποία:

  i. Είχε ίδια νοοτροπία και καταβολές
  ii. Θεωρούσε το βασιλιά ικανό
  iii. Φρονούσε ότι το συνταγματικό πολίτευμα δε μπορούσε να αναπτυχθεί, καθώς το εμπόδιζαν η Αυλή και ο ίδιος ο βασιλιάς
  iv. Δεν αποστασιοποιήθηκε από τις αντιπαραθέσεις που κυριαρχούσαν στην προηγούμενη γενιά

 • Στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864:

  i. Συγκροτήθηκαν οι πραιτωριανοί
  ii. Συγκροτήθηκαν οι ορεινοί
  iii. Εδραιώθηκε ο δικομματισμός
  iv. Η μειονότητα των αντιπροσώπων προέρχονταν από τοπικά ψηφοδέλτια

 • Το σύνταγμα του 1864 καθιέρωσε ως πολίτευμα της Ελλάδας:

  i. Τη συνταγματική μοναρχία
  ii. Την προεδρική δημοκρατία
  iii. Τη βασιλευόμενη δημοκρατία
  iv. Την προεδρευόμενη δημοκρατία

 • Η «αρχή της δεδηλωμένης»:

  i. Οδήγησε σε μεταβολή το πολιτικό τοπίο
  ii. Ενίσχυσε τη θέση του βασιλιά
  iii. Ενίσχυσε το τρικουπικό κόμμα
  iv. Υπονόμευσε τους κοινοβουλευτικούς θεσμούς  Το διαγώνισμα επιμελήθηκε η ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΩ ( ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ )

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε κάποιο από τα νέα μας βιβλία τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα : 2310610442 και 6949645064 .

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ (ΣΕΛ.42-54)

 1. Οι ιστορικές ιδιομορφίες της ελληνικής ανάπτυξης σχετικά με το εργατικό κίνημα οφείλονταν:

  i. Στη δημιουργία του αγροτικού προβλήματος
  ii. Στην απουσία σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων
  iii. Στη μικρή πολιτική και κοινωνική επιρροή των εργατικών ομάδων στις βιομηχανικές χώρες των Βαλκανίων
  iv. Στην προέλευση εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό.

 2. Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα ήταν ορόσημο για το εργατικό κίνημα γιατί:

  i. Η οργάνωσή του αποτέλεσε δίαυλο για τη διάδοση εργατικής ιδεολογίας
  ii. Εκεί ήκμαζε μια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα
  iii. Ο κοσμοπολίτικος προσανατολισμός της έφερε σε επαφή τους Έλληνες εργάτες με την εργατική οργάνωση της πόλης, τη Φεντερασιόν
  iv. Ήταν μια πόλη με σημαντικό βιομηχανικό υπόβαθρο και ανοιχτή σε νέες ιδέες

 3. Προς το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου:

  i. Δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα 3 κόμματα: η ΓΣΕΕ, το ΣΕΚΕ και το ΚΚΕ
  ii. Το σοσιαλιστικό κίνημα της Ελλάδας οδηγήθηκε σε ταχύτατη ωρίμανση
  iii. Ιδρύθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)
  iv. Ιδρύθηκε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ)

 4. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την περίοδο 1910-1922 επεδίωξε:

  i. Την αποφυγή δημιουργίας ισχυρού εθνικού κέντρου
  ii. Την προσήλωση στην ιδέα της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων του έθνους
  iii. Τη διεκδίκηση της Μεγάλης Ελλάδας χωρίς τη συνδρομή της αστικής τάξης
  iv. Την αποφυγή ενσωμάτωσης του εκτός συνόρων Ελληνισμού

 5. Η σταφιδική κρίση αντιμετωπίστηκε με:

  i. Τη συμμετοχή της χώρας στους Βαλκανικούς πολέμους
  ii. Εξωτερικό δανεισμό
  iii. Την υπερπόντια μετανάστευση στις ΗΠΑ
  iv. Τη συνδρομή της ελληνικής αστικής τάξης του εξωτερικού

 6. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι :

  i. Κλόνισαν την εθνική οικονομία
  ii. Απέσπασαν πλούσιες περιοχές από τη χώρα
  iii. Οδήγησαν στην εθνική ομογενοποίηση της χώρας
  iv. Υπερδιπλασίασαν εδαφικά και δημογραφικά τη χώρα

 7. Η οικονομική ζωή το 1922:

  i. Επηρεάστηκε δυσμενώς από τη Μικρασιατική καταστροφή
  ii. Βοήθησε στη διατήρηση των οικονομικών δεδομένων που είχαν επιτευχθεί πριν από τη μικρασιατική εκστρατεία
  iii. Χαρακτηρίστηκε από την αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος με την εκμετάλλευση των μουσουλμανικών περιουσιών
  iv. Γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθηση μετά τους Βαλκανικούς πολέμους

 8. Κεντρική παράμετρος μεταβολής των δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας το 1922 ήταν:

  i. Οι θάνατοι από τις αρρώστιες-μάστιγες της εποχής
  ii. Η πολιτική αστάθεια και τα μίση του Διχασμού
  iii. Η άφιξη ενός πολύ σημαντικού ρεύματος προσφύγων
  iv. Η φυγή 610.000 μουσουλμάνων της Ελλάδας για την Τουρκία

 9. Η Ελλάδα του μεσοπολέμου:

  i. Είχε κλονιστεί από το κόστος της Μικρασιατικής καταστροφής
  ii. Είχε ομογενοποιηθεί εθνικά και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της
  iii. Αποτελούσε δευτερεύον πεδίο ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων με την άνθηση του ελληνικού κοσμοπολιτισμού
  iv. Αδυνατούσε να βελτιώσει τις υποδομές της και να υιοθετήσει αναπτυξιακές πολιτικές

 10. Οι πρόσφυγες:

  i. Είχαν φέρει μαζί τους τις γνώσεις και τον πολιτισμό τους
  ii. Ασκούσαν κριτική στις αρχές για την αποκατάστασή τους
  iii. Στερούνταν διάθεσης για εργασία
  iv. Έφεραν μαζί τις περιουσίες τους που έσωσαν από την καταστροφή

 11. Κατά την κρίση του 1932:

  i. Επικράτησε ισχυρός κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομική ζωή
  ii. Αναδείχθηκαν ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη
  iii. Οι διεθνείς συναλλαγές γίνονταν με βάση το μετατρέψιμο συνάλλαγμα κι όχι με βάση τις διακρατικές συμφωνίες
  iv. Η Ελλάδα διένυε μια εποχή «ευημερίας»

Από την Βαλοδήμου Βάσω ( φιλόλογος των φροντιστηρίων ΕΠΙΤΥΧΙΑ )

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ
Πως αλλάζουν οι καιροί μέσα σε λίγα χρόνια και σε ακόμα λιγότερες γενιές .

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ GAY - LUSSAC


Τη δεκαετία του 1780, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, οι Γάλλοι ερευνητές διαθέτουν ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ και ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ και η άποψη των χημικών ότι «εκτός από τον αέρα υπάρχουν πολλών μορφών αέρια διαφορετικά » έχει πλέον εδραιωθεί. Χρησιμοποιώντας θερμόμετρο, μανόμετρο και ογκομετρικές διατάξεις ο César CHARLES , γύρω στο 1787 , ερευνούσε τη διαστολή του αέρα υπό σταθερή πίεση. Οι μετρήσεις είχαν οδηγήσει σε συμπεράσματα για μια ΑΝΑΛΟΓΙΑ ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου. Επανέλαβε τις πειραματικές μετρήσεις και με άλλα αέρια που δεν ήταν αέρας για να διαπιστώσει το , ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι μια - περίπου- κατά 1/273 ΑΥΞΗΣΗ του όγκου του αέρα φαινόταν να ισχύει για οποιοδήποτε αέριο. Την ίδια εποχή ερευνώντας και τις συνέπειες της θέρμανσης του αέρα σε «κλειστό δοχείο» διαπίστωσε ότι και η αύξηση της πίεσης είναι ΑΝΑΛΟΓΗ προς την αύξηση της θερμοκρασίας και μάλιστα για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας η πίεση αυξάνεται κατά το 1/273 της προηγούμενης τιμής της καθώς και ότι η κατά το 1/273 ΑΥΞΗΣΗ της πίεσης ανά βαθμό ισχύει για οποιοδήποτε αέριο. Και μία λεπτομέρεια η οποία για τους αιώνες που ακολούθησαν ήταν η αιτία μιας σύγχυσης στο ζήτημα της «πατρότητας» των σχετικών νόμων : Ο Ζακ Σαρλ δεν δημοσίευσε ποτέ τα αποτελέσματα των μετρήσεων του.

15 χρόνια αργότερα.
Γαλλία του Napoleon
και οι μετρήσεις του Γκε Λυσσάκ.
Δώδεκα χρόνια αργότερα και ενώ η Γαλλία είναι «Γαλλία του Ναπολέοντα», ένας νεαρός Γάλλος χημικός κάνει παρόμοιες μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε περισσότερα αέρια. Με τον Berthollet και τον LaPlace, να τον ενθαρρύνουν, εκείνος ετών 23, κάνει την ακριβέστερη μέχρι τότε έρευνα στην ΙΣΟΒΑΡΗ θέρμανση και τη συνεπαγόμενη ΔΙΑΣΤΟΛΗ των αερίων αερίου και στην ΙΣΟΧΩΡΗ θέρμανσή τους. Είναι χειμώνας του 1801-2 , είναι Παρίσι κι εκείνος είναι ο JOSEPH LOUIS GAY-LUSSAC . Γεννημένος το 1778 στο St Leonard, την ίδια περίπου εποχή με τον Amedeo AVOGADRO ( 1776), τον Gauss ( 1777) και τον André Marie AMPÈRE ( 1775) ο Ζοζέφ Λουί Γκε-Λυσσάκ διέπρεψε ως ερευνητής κυρίως με τις εργασίες του στη Χημεία.

Την ίδια εποχή ένας οξυδερκής Άγγλος δάσκαλος από το Manchester, ο 35χρονος κουακέρος John Dalton, κάνει το δικό του επιστημονικό ντεμπούτο με μετρήσεις στα αέρια για να οδηγηθεί κι αυτός στη διαπίστωση ότι «σε ίσες αυξήσεις της θερμοκρασίας όλα τα αέρια διαστέλλονται με τον ίδιο τρόπο».

Λίγο αργότερα ο Γκε Λυσσάκ θα δημοσιεύσει την εργασία του αλλά και θα ομολογήσει γραπτώς ότι πριν δεκαπέντε χρόνια, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης ο Σεζάρ Σαρλ είχε οδηγηθεί στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα αλλά δεν τα δημοσίευσε ποτέ.Οι δικές του διαπιστώσεις «θυμίζουν» αρκετά τις αντίστοιχες του Charles, ενώ στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα διακριθεί και εκείνος για τις επιδόσεις του με ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ. Το 1804 πραγματοποίησε πτήσεις με αερόστατο ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ σε ακόμα μεγαλύτερα ύψη. Σε μία από αυτές έφτασε σε ύψος 6500 μέτρων μεγαλύτερο και από εκείνο των Άλπεων.
Η δική του συμβολή ήταν ότι χρησιμοποίησε το αερόστατο για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας και ήταν η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι εκτός από το ότι προσφέρει ένα σαγηνευτικό ταξίδι το αερόστατο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί «κάπου».
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν ο χημικός Γκε Λυσσάκ άφησε τα δικά του «αποτυπώματα» στην οικοδόμηση της νεαρής ακόμα Χημείας-Επιστήμης .
To 1805, συνεργαζόμενος με τον Γερμανό φίλο του και συνεργάτη του Alexander von Humboldt, ανακάλυψε ότι η σύνθεση της ατμόσφαιρας δεν μεταβάλλεται με το ύψος μολονότι ελαττώνεται η ατμοσφαιρική πίεση.
Η ίδια συνεργασία έδωσε καρπούς με τη ανακάλυψη ότι «το νερό συνίσταται κατά όγκο από δύο μέρη υδρογόνου και ένα οξυγόνου».
Το 1810 ανακάλυψε μια νέα μέθοδο για την ποσοτική χημική ανάλυση.
Ένα χρόνο αργότερα ανακάλυψε το στοιχείο ΙΩΔΙΟ

Στη γενέτειρά του Saint-Léonard-de-Noblat στην οποία έχει στηθεί ανδριάντας του, υπάρχει και το Μουσείο Gay-LussacΣτο Παρίσι του σήμερα, ένας δρόμος κοντά στη Σορβόνη έχει το όνομά του. Είναι η rue Gay-Lussac.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2009

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ CHARLES
Cesar Charles

Γαλλία, εποχή του αερόστατου
και της Επανάστασης. Ο Σεζάρ Σαρλ.
Ήταν 1783 και οι αδελφοί Montgolfier είχαν ήδη καταφέρει να φτιάξουν το αερόστατο με ζεστό αέρα το οποίο ανέβηκε στον ουρανό των Βερσαλλιών. Το γεγονός έκανε τεράστια εντύπωση.
Κανείς άνθρωπος μέχρι τότε δεν είχε ποτέ πετάξει τόσο ψηλά.

Ένας από αυτούς που εντυπωσιάστηκαν περισσότερο ήταν και ο καθηγητής της Φυσικής Φιλοσοφίας στη Σορβόννη Jacques Alexandre César Charles. Γεννημένος το 1746, - Γάλλος της γενιάς του Laplace, του Lavoisier και του Ιταλού Alessandro Volta και λίγα χρόνια μεγαλύτερος από το Μότσαρτ και τον Βελεστινλή –τώρα στα 37 του χρόνια δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αερόστατο.
Η Σκέψη του οδηγήθηκε στον «εύφλεκτο αέρα», το εντυπωσιακά ελαφρύ αέριο που είχε πριν από 15 μόλις χρόνια ανακαλυφθεί από τους χημικούς και στο οποίο ο Lavoisier θα έδινε το όνομα ΥΔΡΟΓΟΝΟ. Ο ίδιος είχε έχει ήδη αποδείξει ότι ο « εύφλεκτος αέρας» είναι 14 φορές πιο ελαφρός από τον αέρα.


Και έδρασε ακαριαία. Την ίδια εκείνη χρονιά που έγινε η επίδειξη των αδελφών στις Βερσαλλίες έφτιαξε ένα αερόστατο γεμίζοντας το μπαλόνι με υδρογόνο. Το αερόστατο με υδρογόνο ανυψώθηκε καλύτερα από εκείνα των αδελφών de Montgolfier και με τον ίδιο τον Charles επιβάτη έφθασε σε ύψος 1600 μέτρων από το έδαφος. Ο ίδιος επανέλαβε το εγχείρημα αρκετές φορές, όλες με υδρογόνο και όλες με επιτυχία.

Με θερμόμετρο και με μανόμετρο.
Και όχι μόνο για τον ΑΕΡΑ. Έτος 1787.
Τη δεκαετία του 1780, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, οι Γάλλοι ερευνητές διαθέτουν ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ και ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ και η άποψη των χημικών ότι «εκτός από τον αέρα υπάρχουν πολλών μορφών αέρια διαφορετικά » έχει πλέον εδραιωθεί. Χρησιμοποιώντας θερμόμετρο, μανόμετρο και ογκομετρικές διατάξεις ο César Charles - γύρω στο 1787 , δυο χρόνια πριν ξεσπάσει η Επανάσταση- ερευνούσε τη συμπεριφορά του αέρα κατά τη θέρμανσή του και συγκεκριμένα το φαινόμενο ΙΣΟΒΑΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ του αέρα το οποίο αναφέρεται και ως ΔΙΑΣΤΟΛΗ του αέρα υπό σταθερή πίεση. Οι μετρήσεις είχαν οδηγήσει σε συμπεράσματα για μια ΑΝΑΛΟΓΙΑ ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας και στην αντίστοιχη αύξηση του όγκου τα οποία μπορούν να περιγραφούν με την ΔV = V0αΔθ με α = 1/273 ανά βαθμό. Επανέλαβε τις πειραματικές μετρήσεις και με άλλα αέρια που δεν ήταν αέρας για να διαπιστώσει το , ιδιαίτερα ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ότι η – περίπου - κατά 1/273 ΑΥΞΗΣΗ του όγκου του αέρα φαινόταν να ισχύει ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΕΡΙΟ.

Την ίδια εποχή ερευνώντας και τις συνέπειες της θέρμανσης του αέρα σε «κλειστό δοχείο – ΙΣΟΧΩΡΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - διαπίστωσε ότι και η αύξηση της πίεσης είναι ΑΝΑΛΟΓΗ προς την αύξηση της θερμοκρασίας και μάλιστα για κάθε βαθμό αύξησης της θερμοκρασίας η πίεση αυξάνεται κατά το 1/273 της προηγούμενης τιμής της καθώς και ότι η κατά το 1/273 ΑΥΞΗΣΗ της πίεσης ανά βαθμό ισχύει ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΕΡΙΟ. Η σχετική αναλογία μπορεί να περιγραφεί με τη σχέση ΔΡ = Ρ0αΔθ
Και μία λεπτομέρεια η οποία για τους αιώνες που ακολούθησαν ήταν η αιτία μιας σύγχυσης στο ζήτημα της «πατρότητας» των σχετικών νόμων. Ο César Charles ποτέ δεν δημοσίευσε τα αποτελέσματα των μετρήσεων του.


Δώδεκα χρόνια αργότερα και ενώ η Γαλλία είναι «Γαλλία του Ναπολέοντα», ένας νεαρός Γάλλος χημικός κάνει παρόμοιες μετρήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε περισσότερα αέρια. Με τον Berthollet και τον LaPlace, να τον ενθαρρύνουν, εκείνος ετών 23, κάνει την ακριβέστερη μέχρι τότε έρευνα στην ΙΣΟΒΑΡΗ θέρμανση και τη συνεπαγόμενη ΔΙΑΣΤΟΛΗ των αερίων αερίου και στην ΙΣΟΧΩΡΗ θέρμανσή τους. Είναι χειμώνας του 1801-2 , είναι Παρίσι κι εκείνος είναι ο JOSEPH LOUIS GAY-LUSSAC , ο Ζοζέφ Λουί Γκε-Λυσσάκ.
Λίγο αργότερα θα δημοσιεύσει την εργασία του αλλά και θα ομολογήσει γραπτώς ότι πριν δεκαπέντε χρόνια, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης ο César Charles είχε οδηγηθεί στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα αλλά δεν τα δημοσίευσε ποτέ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Ρόμπερτ Μπόυλ,1627-1691 (Robert Boyle)


Ρόμπερτ Μπόυλ,1627-1691 (Robert Boyle)Θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης χημείας. Γεννήθηκε στο Γουότερφορντ της επαρχίας Κορν και ήταν το έβδομο αγόρι του πρώτου κόμη του Κορν (και το δέκατο τέταρτο παιδί στην οικογένεια). Προικισμένος με ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα, άρχισε να φοιτά στο Ήτον σε ηλικία 8 ετών, ενώ ήδη μιλούσε Ελληνικά και Λατινικά.
Το εκπαιδευτικό όμως σύστημα του κολεγίου δεν ικανοποίησε το νεαρό Μπόυλ, που αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στα μεγάλα πνευματικά κέντρα της Ευρώπης. Έτσι, με συνοδεία δασκάλου ταξίδεψε (1639-44) στη Γαλλία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Το 1641 γνώρισε στην Πάντοβα το Γαλιλαίο και εντυπωσιάστηκε από το έργο του. Επίσης, μελέτησε και τον Καρτέσιο. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Μπόυλ έζησε 10 χρόνια στο πατρικό κτήμα στο Στώλμπριτζ του Ντόρσετ, όπου, μακριά από τα δεινά του εμφύλιου πολέμου, μελέτησε φιλοσοφία, θεολογία και φυσικές επιστήμες, έγραψε δοκίμια ηθικής και πραγματοποίησε χημικά και ιατρικά πειράματα. Άλλοι πνευματικοί άνθρωποι που επηρέασαν τη σκέψη του Μπόυλ την περίοδο αυτή ήταν ο Παράκελσος, ο Μπερναντίνο Τελέσιο, ο Φράνσις Μπέικον, ο Τομάσσο Καμπανέλλα και ο Βαν Χέλμοντ.Το 1656 ο Μπόυλ εγκαταστάθηκε στην Οξφόρδη, όπου έστησε ένα μικρό χημικό εργαστήριο, με βοηθό τον Ρόμπερτ Χουκ. Έγινε επίσης μέλος μιας συντροφιάς λογίων, του γνωστού ως «Αόρατου Κολεγίου», που απαρτιζόταν από σημαντικούς φιλόσοφους και επιστήμονες της εποχής. Αντίθετα προς τη γενική δυσπιστία των λογίων προς την αξία του πειράματος, η ομάδα αυτή υποστήριζε την ανάγκη της πειραματικής εξακρίβωσης των θεωρητικών θέσεων και, όταν το 1663 αποτέλεσε τον πυρήνα της Βασιλικής Εταιρείας, το ρητό που υιοθέτησε ήταν: “Nullius in verba” (δηλαδή τίποτα [μόνο] με λόγια). Το 1668 ο Μπόυλ πήγε στο Λονδίνο και έμεινε στο σπίτι της αδερφής του, όπου γνώρισε πολλές σημαντικές προσωπικότητες. Συνεχίζοντας να ασχολείται με την επιστημονική έρευνα (που εκτείνεται από τη φυσική και τη χημεία ως την ιατρική και τη θρησκεία) και το γράψιμο, αρνήθηκε τίτλους ευγενείας και μια επισκοπική θέση, ενώ απέφευγε και τη ζωή των αυλικών. Το 1680 αποποιήθηκε την προεδρία της Βασιλικής Εταιρείας, γιατί δε συμφωνούσε με τη διατύπωση του όρκου που ήταν υποχρεωμένος να δώσει. Έμεινε στο Λονδίνο ως το θάνατό του, έχοντας αποκτήσει μεγάλη φήμη και τιμηθεί τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό.Ο Μπόυλ άρχισε το 1657 σημαντικά πειράματα στα αέρια με συνεργάτη τον Χουκ, ο οποίος βελτίωσε την αντλία κενού του Όττο φον Γκέρικε. Η αντλία αυτή που πήρε το όνομα του Μπόυλ (machina Boyleana), τον βοήθησε να επιτύχει υψηλά κενά, να δείξε ότι η απουσία αέρα παρεμποδίζει τη μετάδοση του ήχου και να επιβεβαιώσει τη θεωρία του Γαλιλαίου, σύμφωνα με την οποία όλα τα σώματα πέφτουν με την ίδια ταχύτητα στο κενό. Έδειξε ακόμη ότι χωρίς αέρα δεν είναι δυνατή η ζωή και η καύση και ότι με την αναπνοή καταναλώνεται μέρος μόνο του αέρα.Το 1660 έκανε γνωστό το φημισμένο πείραμα που αφορούσε την «πίεση» των αερίων - δηλαδή τη δύναμη που ασκούν, σε κάθε μονάδα επιφάνειας τα μόρια των αερίων που προσκρούουν πάνω της. Ο Μπόυλ απέδειξε ότι η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου ενός αερίου - πράγμα που σημαίνει ότι μεγαλώνει με τη συμπίεση - εφόσον η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή.Το συμπέρασμα αυτό είναι γνωστό σαν «Νόμος του Boyle» : «Η πίεση μιας ποσότητας αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη προς τον όγκο του, εφόσον η θερμοκρασία του παραμένει σταθερή».Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που συνδέεται με το πείραμα των αερίων είναι ότι ο Μπόυλ δημοσίευσε όλες τις λεπτομέρειες της διεξαγωγής του και την τακτική αυτή εφάρμοσε κατόπιν σε όλες τις εργασίες του, υποστηρίζοντας ότι οι επιστημονικές εργασίες πρέπει να δημοσιεύονται γρήγορα και με κάθε λεπτομέρεια, αντίθετα με τη μυστικοπάθεια που επικρατούσε μέχρι τότε, για να ωφεληθούν και άλλοι επιστήμονες από τη δυνατότητα επανάληψης των πειραμάτων . Η θέση αυτή του Μπόυλ είχε σημαντική επίδραση στην εξέλιξη της επιστήμης σε όλους τους κλάδους.Το πείραμα με τον αέρα ήταν και το έναυσμα για την ανάπτυξη της σωματιδιακής θεωρίας του Μπόυλ. Συγκεκριμένα, η συμπεριφορά του αέρα τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αυτός αποτελείται από μικρά σωματίδια που τα χωρίζει κενό και έτσι μπορούν να πλησιάσουν μεταξύ τους, ή να απομακρυνθούν, ανάλογα με την πίεση που τους εξασκείται. Στη διαμόρφωση της σωματιδιακής θεωρίας της ύλης ο Μπόυλ επηρεάστηκε από τις θεωρίες του Δημόκριτου και του Γάλλου φιλόσοφου Γκασσαντί. Ο Ιρλανδός χημικός θεώρησε ότι η ύλη αποτελείται από καθορισμένα αδιαίρετα βασικά σωματίδια, που είναι δυνατόν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να δώσουν όλα τα υλικά σώματα. Η ποικιλία των τελευταίων οφείλεται στο διάφορο τρόπο σύνδεσης των σωματιδίων μεταξύ τους, καθώς αυτά μπορούν να ενωθούν και να ξαναχωριστούν, σε απειρία συνδυασμών. Το σχήμα, το μέγεθος και η κίνηση των σύνθετων σωματιδίων εξηγούν όλες τις ιδιότητες μιας συγκεκριμένης ουσίας. Με τη θεωρία του αυτή, που την εξέθεσε το 1661 στο σύγγραμμά του «Ο σκεπτικιστής χημικός» (Sceptical Chymist), o Mπόυλ απέρριπτε τα τέσσερα στοιχεία του Αριστοτέλη (γη, νερό, αέρας, φωτιά), όπως και τις τρεις αρχές του Παράκελσου (άλας, θείο, υδράργυρος) και έφτασε πολύ κοντά στη σημερινή θεώρηση της δομής της ύλης. Δε διέκρινε βέβαια χημικά στοιχεία, αλλά εισήγαγε την έννοια του «ατόμου» (δηλαδή αδιαιρέτου) υλικού σωματιδίου ως του απλούστερου που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη μέθοδο της χημικής ανάλυσης. Στο σύγγραμμά του «Προέλευση των μορφών και των ιδιοτήτων» (Origin of the Forms and Qualities, 1666) δίνει την ατομική του θεωρία στην πλήρη της μορφή, αποδίδοντας και τα φυσικά φαινόμενα στη διαφορετική οργάνωση και κίνηση των υλικών σωματιδίων.Πρόσφατες έρευνες πρόσθεσαν μια νέα διάσταση στην κατανόηση της φιγούρας του Μπόυλ, αποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα της εικόνας του για τον κόσμο και τη σχέση του με την αλχημική παράδοση. Σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, ο Μπόυλ όπως και κάποιες άλλες μεγάλες μορφές του 18ου αιώνα (όπως ο Ισαάκ Νεύτων), συνήθως παρουσιάζονται σαν τους πρωτοπόρους της σύγχρονης επιστήμης που αναδύθηκε από τις στάχτες των Μεσαιωνικών τεχνών, όπως η αλχημεία και η αστρολογία. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο Ρόμπερτ Μπόυλ, όπως και ο Ισαάκ Νεύτων (και ίσως ο Τζον Λόκ), ήταν και αυτός αφοσιωμένος στις μυστικιστικές τέχνες. Όπως ήδη έχουμε δει, η πιο γνωστή θεωρία του Μπόυλ είναι οι εξισώσεις που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της πίεσης και του όγκου στα αέρια. Η επιτυχία του να δημιουργήσει κενό, αναιρώντας έτσι θεαματικά το ρητό του Αριστοτέλη «η Φύση απεχθάνεται το κενό», σφράγισε τη θέση του ως ιδρυτή της σύγχρονης επιστήμης.Οι επιτυχίες του αυτές όμως, οδήγησαν τους μελετητές της ιστορίας της επιστήμης να αγνοήσουν την πρακτική του ενασχόληση με την αλχημεία. Τους οδήγησε επίσης στο να παραλείπουν να αναφέρουν και να μελετούν τις χιλιάδες σελίδες που άφησε πίσω του ο Μπόυλ με αναφορές σε αλχημιστικές πρακτικές. Κάτι που σίγουρα δε βοήθησε στη μελέτη αυτών των σελίδων ήταν το γεγονός ότι ο Μπόυλ συνήθιζε να κρυπτογραφεί τα αλχημικά γραπτά του με έναν βασανιστικά βαρετό κώδικα, αποτελούμενο από ελληνικούς και εβραϊκούς όρους, διανθισμένο από ένα καταιγισμό εκ πρώτης όψεως ανόητων όρων, με σκοπό να προστατεύσει τις παραδοσιακές δοξασίες.Ενώ ο Νεύτωνας ασχολιόταν με τη θεωρητική φυσική, ο Μπόυλ ίδρωνε πάνω από τον αλχημικό του φούρνο, αναζητώντας επίμονα τη φιλοσοφική λίθο, τα μέσα για τη μετάλλαξη των κατώτερων μετάλλων σε χρυσό. Ο Μπόυλ πίστευε στην αλχημική μετάλλαξη. Ο ίδιος υποστήριζε ότι σε ταξίδια του στο εξωτερικό είχε δει με τα ίδια του μάτια μερικά κατώτερα μέταλλα να μεταλλάσσονται σε χρυσό, και για το λόγο αυτό έστειλε ένα γράμμα στην Αγγλική κυβέρνηση, που ανέφερε : «Σας καλώ να ακυρώσετε το διάταγμα που απαγορεύει την αλχημική παρασκευή του χρυσού, διότι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην πρόοδο της επιστήμης». Ανησυχούσε μήπως νόμοι τέτοιου είδους παρεμποδίσουν την ανακάλυψη νέων στοιχείων, που γι' αυτόν δεν είναι πια ο αέρας, το νερό, η φωτιά και η γη του Αριστοτέλη, αλλά ουσίες πιο πρακτικές που μπορούν να συνδυαστούν και να δώσουν άλλες ενώσεις. Ο Μπόυλ είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη «φιλοσοφική αλχημεία», σε αντίθεση με τους χυδαίους (vulgar), όπως τους αναφέρει, χημικούς και τσαρλατάνους που αναζητούσαν το υλικό κέρδος. Πίστευε πως θα μπορούσε να σχηματίσει και να κάνει γνωστό ένα σωστό θεωρητικό πλαίσιο για την αλχημική μετάλλαξη.

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ "ΦΥΣΙΚΗ"

Μια παρουσιάση για το τι είναι η Φυσική . Πατήστε εδώ .

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Για να εξασκηθείτε πάνω στον στατικό ηλεκτρισμό με μία συλλογή ασκήσεων πατήστε εδώ .

Για να απαντήσετε στο 1ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .

Για να απαντήσετε στο 2ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .

Για να απαντήσετε στο 3ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .

Για ένα επαναληπτικό 3ωρο διαγώνισμα πατήστε εδώ .

Δείτε δύο πολύ ενδιαφέροντα βίντεο πάνω στον στατικό ηλεκτρισμό .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Για να δείτε τις ασκήσεις πάνω στην κινητική θεωρία των αερίων πατήστε εδώ .

Τρία διαγώνισμα στα αέρια από το Διον. Μάργαρη . Πατήστε εδώ για το 1ο .

Πατήστε εδώ για το 2ο . Πατήστε εδώ για το 3ο .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ –
1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η ρύθμιση του επιπέδου του CO2 στο αίμα του ανθρώπου γίνεται με:
α) την αποβολή υγρασίας από το αίμα
β) αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα
γ) την πρόσληψη τροφής
δ) ομοιοστατικό μηχανισμό.

Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται μικροοργανισμοί;
α) Όσοι έχουν διάμετρο που δεν ξεπερνά το 0,1mm
β) Όσοι έχουν μικρή διάρκεια ζωής
γ) Όσοι ζουν παρασιτικά
δ) Όσοι έχουν όλα τα προηγούμενα χαρακτηριστικά

Παράσιτα ονομάζονται οι οργανισμοί οι οποίοι:
α) περνούν τουλάχιστον ένα τμήμα της ζωής τους στο εσωτερικό άλλου οργανισμού
β) ζουν και αναπαράγονται στο εσωτερικό άλλου οργανισμού
γ) ζουν στο φυσικό περιβάλλον και αναπαράγονται στο εσωτερικό άλλου οργανισμού
δ) φιλοξενούν στο εσωτερικό τους άλλους ωφέλιμους οργανισμούς

Οι μύκητες είναι:
α) μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
β) κοινοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
γ) μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί
δ) μονοκύτταροι ή κοινοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί

Η ασθένεια χολέρα οφείλεται σε:
α) βακτήριο
β) ιό
γ) μύκητα
δ) πρωτόζωο

Οι ιοί χαρακτηρίζονται υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα, διότι:
α) είναι όλοι τους παθογόνοι
β) αναπαράγονται πιο εύκολα όταν παρασιτούν σε κύτταρο
γ) αναπαράγονται μόνο όταν παρασιτούν σε κύτταρο
δ) τρέφονται από τα κύτταρα

7. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον ανθρώπινο οργανισμό χαρακτηρίζεται ως:
α) λοίμωξη
β) αλλεργία
γ) μόλυνση
δ) μετάδοση

8. Ποια από τις παρακάτω προϋποθέσεις δεν περιλαμβάνεται στα «κριτήρια του Κοχ»;
α) Ο μικροοργανισμός πρέπει να ανιχνεύεται στον οργανισμό ασθενών ή νεκρών από την ασθένεια
β) Η ασθένεια πρέπει να καταλήγει ή σε ανεπανόρθωτη βλάβη ή σε θάνατο
γ) Ο μικροοργανισμός πρέπει να μπορεί να απομονωθεί και να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο
δ) Ο μικροοργανισμός πρέπει να προκαλεί την ίδια ασθένεια σε πειραματόζωα, αλλά και να μπορεί να απομονωθεί εκ νέου από αυτά

9. Το γενετικό υλικό των ιών αναπαράγεται με:
α) αντιγραφή
β) μεταγραφή
γ) με σύνθεση RNA από πρότυπο RNA
δ) όλους τους προηγούμενους τρόπους, ανάλογα με το είδος του και την κατάσταση που βρίσκεται

10. Στη δομή όλων των ιών περιλαμβάνονται:
α) μόρια DNA και RNA ως γενετικό υλικό
β) λιποπρωτεΐνες
γ) πρωτεΐνες
δ) όλα τα προηγούμενα

11. Ποια μειονεκτήματα έχει η χρήση των αντιβιοτικών;
α) Βλάπτουν και τα κύτταρα του ανθρώπου
β) Η αλόγιστη χρήση τους δημιουργεί ανθεκτικά στελέχη βακτηρίων
γ) Δεν είναι αποτελεσματικά παρά μόνο κατά των βακτηρίων
δ) Έχει όλα τα προηγούμενα μειονεκτήματα


ΑΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ ( ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ )

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Στο παρακάτω βίντεο δείτε τις 3 διαφορετικές καταστάσεις της ύλης .


Αν θέλετε να πειραματιστείτε με τους νόμους των αερίων μπορείτε να το κάνετε μέσα από αυτό το Applet που είναι στα Ελληνικά .
Πατήστε εδώ μόνο για ισόθερμη μεταβολή .
Πατήστε εδώ μόνο για ισόχωρη μεταβολή .
Πατήστε εδώ μόνο για ισοβαρή μεταβολή .

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων:

α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου (κατηγορίες 90% και 10%) και Ημερήσιου ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄(κατηγορία 90%) στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.
β) Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(ημερήσιου και εσπερινού) και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.
γ) Γενικού Eσπερινού Λυκείου στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΕΕ

ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια του 10%
ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια του 10%
ΑΕΙ από εσπερινά Γενικά Λύκεια του 90%
ΤΕΙ από εσπερινά Γενικά Λύκεια του 90%
ΤΕΙ από ημερήσια TEE
TEI από εσπερινά ΤΕΕ
ΤΕΙ από ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από 16 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009. Ειδικά οι εισαχθέντες στο Β΄ εξάμηνο των ΤΕΙ αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2010. Αν όμως ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στο τμήμα της επιτυχίας τους από 16 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΠΕΡΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ

Διασκεδάστε με το παρακάτω βίντεο .ΛΥΣΙΑΣ : ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ

Αν θέλετε να εξασκηθείτε , δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στο παρακάτω διαγώνισμα πατώντας εδώ .

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Στο παρακάτω βίντεο δείτε πως λειτουργεί ο συντονισμός σε διαφορετικά διαπασών .

ΤΟ "ΘΑΥΜΑ" ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Παρακολουθήστε μια πολύ όμορφη επίδειξη συντονισμού σε ένα ποτήρι κρασί και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει αυτός .

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

ΠΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ TACOMA ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Παρακολουθήστε στο βίντεο την πτώση της γέφυρας μόλις 4 μήνες μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της τ0 1940 .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του τεστ πατήστε εδώ .
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις πάνω στις ταλαντώσεις .

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δείτε κάποιες προσομοιώσεις πάνω στις ταλαντώσεις στα ελληνικά .

Απλή αρμονική ταλάντωση και το κύμα που παράγεται .
Απλή Αρμονική Ταλάντωση 1
Απλή Αρμονική Ταλάντωση 2
Η ενέργεια στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Πατήστε εδώ για να εξασκηθείτε με ένα τεστ πολλαπλών επιλογών πάνω στις ταλαντώσεις .
Καλή επιτυχία !!!

ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Απλή αρμονική ταλάντωση
Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας του είναι ημιτονοειδής (αρμονική) συνάρτηση του χρόνου.
Παραδείγματα απλού αρμονικού ταλαντωτή είναι το σύστημα ιδανικού ελατηρίου - μάζας και το απλό εκκρεμές για μικρές γωνίες εκτροπής, και με την προϋπόθεση και για τα δύο παραδείγματα ότι δεν υπάρχουν απώλειες μηχανικής ενέργειες, όπως λόγω τριβών.
Χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλάντωσης
Έστω ένα υλικό σημείο το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στον άξονα xOx' με θέση ισορροπίας (x = 0) την αρχή του άξονα. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής της κίνησης είναι η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας, το πλάτος της ταλάντωσης A, η στιγμιαία φάση, η αρχική φάση φ0 της ταλάντωσης,η κυκλική συχνότητα ω, η περίοδος T και η συχνότητα f της ταλάντωσης.
Απομάκρυνση x: Είναι η αλγεβρική τιμή του διανύσματος από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. Μονάδα στο S.I. είναι το μέτρο (m).
Πλάτος A: Είναι η απόλυτη τιμή της μέγιστης απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας.
Στιγμιαία φάση: Είναι η γωνία η οποία καθορίζει κάθε στιγμή μέσω του ημιτόνου τη στιγμιαία τιμή της απομάκρυνσης. Μετράται σε rad.
Αρχική φάση φ0: Είναι η τιμή της στιγμιαίας φάσης την αρχή της μέτρησης του χρόνου, και συνεπώς καθορίζει την απομάκρυνση του κινητού εκείνη τη στιγμή. Έχει εύρος τιμών 0≤φ0 .
Κυκλική συχνότητα ω: Εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της στιγμιαίας φάσης ως προς τον χρόνο,ω = . Συνδέεται με την περίοδο με τη σχέση ω = και με τη συχνότητα με την σχέση ω = 2πf.
Περίοδος T: Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο εκτελείται μια πλήρη ταλάντωση, δηλαδή είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μεταβάσεων του κινητού από την ίδια θέση και με την ίδια φορά. Μετράται σε δευτερόλεπτα (s) στο S.I.
Συχνότητα f: Είναι το πλήθος των επαναλήψεων που εκτελεί το κινητό στη μονάδα του χρόνου, δηλαδή f = , όπου N είναι το πλήθος των επαναλήψεων και t είναι ο χρόνος. Είναι μέγεθος αντίστροφο της περιόδου και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το Hz ή s − 1.

Κινηματική της απλής αρμονικής ταλάντωσης
Η απομάκρυνση στην απλή αρμονική ταλάντωση δίνεται από τον γενικό τύπο x = Asin(ωt + φ0). Στην περίπτωση που το κινητό βρίσκεται στην θέση ισορροπίας του κινούμενο προς την θετική φορά την χρονική στιγμή t = 0 τότε η αρχική φάση φ0 είναι μηδέν και η παραπάνω εξίσωση γίνεται x = Asin(ωt)
Η ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της απομάκρυνσης . Ο παράγοντας ωA συμβολίζεται με υmax και αποτελεί τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας (πλάτος ταχύτητας) στην ταλάντωση, που αποκτάται στη θέση ισορροπίας.
Η επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας . Ο παράγοντας ω2A συμβολίζεται με αmax και αποτελεί τη μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης (πλάτος επιτάχυνσης) στην ταλάντωση, που αποκτάται στις ακραίες θέσεις ταλάντωσης. Η επιτάχυνση χρησιμοποιώντας την εξίσωση απομάκρυνσης μπορεί να γραφεί α = − ω2x.
Απλά συστήματα
Το απλούστερο μηχανικό σύστημα ταλάντωσης είναι μια μάζα συνδεδεμένη σε ένα ιδανικό ελατήριο που δεν εφαρμόζει πάνω του καμιά άλλη δύναμη (εκτός της θέσης ισορροπίας, το σύστημα αυτό είναι ισοδύναμο με κάποιο που εφαρμόζει πάνω του μια σταθερή δύναμη, όπως η δύναμη βαρύτητας). Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσομοιωθεί με προσέγγιση στον αέρα ή πάνω στον πάγο. Το σύστημα είναι σε θέση ισορροπίας όταν το ελατήριο είναι στο φυσικό του μήκος. Αν το σύστημα απομακρυνθεί από την θέση ισορροπίας του (δηλαδή το ελατήριο τεντωθεί ή συσπειρωθεί), τότε δρα μια δύναμη επαναφοράς στη μάζα που τείνει να την επαναφέρει στη θέση ισορροπίας. Όμως, κινούμενη η μάζα πίσω στη θέση ισορροπίας αποκτά ορμή, η οποία την κάνει να συνεχίσει να κινείται και πέρα από τη θέση ισορροπίας, και έτσι εμφανίζεται μια νέα δύναμη επαναφοράς που τείνει να επαναφέρει τη μάζα στη θέση ισορροπίας. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια πλήρης ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης.


APPLETS ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Παρακολουθήστε κάποια όμορφα Applets φυσικής για τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις καθώς και το εκκρεμμές .

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
http://www.msu.edu/user/brechtjo/physics/oscillator/oscillator.html ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/springWave/springWave.html Κατακόρυφο ελατήριο Interactive

http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/otherpub/wfendt/springpendulum.htm Interactive

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html Κατακόρυφο ελατήριο

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/a_exper.htm Κατακόρυφο ελατήριο Interact

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/f_aide.htm Αρμονική ταλάντωση

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/energie.html Ενέργεια ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm Γραφικές παραστάσεις

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/10-3/index.html Και Αρχή του Αρχιμήδη

ΕΚΚΡΕΜΕΣ
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/pendulum30/pendulum.html

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html και διατήρηση της ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendcoup1.html Σύζευξη εκκρεμών ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΟ

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendouble.html Δύο εκκρεμή ΓΑΛΛΙΚΟΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
http://www.walter-fendt.de/ph11e/springpendulum.htm Ταλάντωση ενός σώματος σε κατακόρυφο ελατήριο με γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης-ταχύτητας – επιτάχυνσης-δύναμης –ενέργειας
http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm Ταλάντωση σε οριζόντιο ελατήριο με τις αντιστοιχες γραφικές παραστάσεις.
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html Για όσους χρησιμοποιούν κύκλο αναφοράς ή στρεφόμενα διανύσματα στις ταλαντώσεις.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/muelle1/muelle1.htm Ισπανικό site με πολύ καλή μαθηματική ανάλυση. Περιγράφει την πλαστική κρούση ενός σώματος με ένα άλλο που βρίσκεται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και την α.α.τ που ακολουθεί.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm Η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας α.α.τ σε σχέση με την απομάκρυνση και η περιοδική μετατροπή της σε κινητική.
http://www.walter-fendt.de/ph11e/osccirc.htm Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.(Προσοχή η γραφική παράσταση i-t είναι αντίστροφη από οτο στο σχολικό βιβλίο. Εδώ μπορούμε να πούμε οτι ο κατασκευαστής του applet προφανώς θεωρεί θετικό το ρεύμα όταν αυτό κατευθύνεται προς τον αρχικά φορτισμένο αρνητικά οπλισμό του πυκνωτή)
http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm3.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις με δυνατότητα επιλογής της τιμής του b.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/damped/d.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις
http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικές τιμές του b , της μάζας του ταλαντωτή , της σταθεράς του ελατηρίου και της κυκλικής συχνότητας του διεγέρτη. Έχει γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης και του πλάτους.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/radio/index.html Ραδιοφωνικός δέκτης. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις σε κύκλωμα L-C
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=48 Διακρότημα. ‘Εχει γεννήτριες συχνοτήτων με παραπλήσιες συχνότητες με τη βοήθεια των οποίων ακούμε διακροτήματα. Επίσης χρησιμεύει σαν άσκηση γιατί έχει γεννήτριες άγνωστης συχνότητας .Μετρώντας την περίοδο του διακροτήματος που δημιουργείται με την γεννήτρια άγνωστης συχνότητας και μία γνωστής να υπολογίσουμε τις τιμές της άγνωστης συχνότητας.
http://www.walter-fendt.de/ph11e/beats.htm Διακρότημα με γραφικές παραστάσεις.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/coriolis1/coriolis1.htm Κάτι extra. Σύνθεση κυκλικής κίνησης και ταλάντωσης.
Παρακολουθήστε στα παρακάτω βίντεο τον αθλητή αστραπή . Τον υπερφυσικό Bolt από την Τζαμάικα .

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Για να παρακολουθήσετε ένα σύγχρονο εργαστήριο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης πατήστε εδώ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Συγχαρητήρια στον μαθητή μας Γεωργιάδη Σίμο για την εισαγωγή του στη σχολή Υπαστυνόμων .
Σε αναμονή βρισκόμαστε για τα αποτελέσματα των υπόλοιπων μαθητών μας .