Τρίτη, 25 Αυγούστου 2009

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων:

α) Γενικού Ημερήσιου Λυκείου (κατηγορίες 90% και 10%) και Ημερήσιου ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄(κατηγορία 90%) στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στις Σχολές των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού.
β) Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.(ημερήσιου και εσπερινού) και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων και στις σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις.
γ) Γενικού Eσπερινού Λυκείου στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα Τ.Ε.Ι, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΕΕ

ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια, ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) του 90%
ΑΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια του 10%
ΤΕΙ από ημερήσια Γενικά Λύκεια του 10%
ΑΕΙ από εσπερινά Γενικά Λύκεια του 90%
ΤΕΙ από εσπερινά Γενικά Λύκεια του 90%
ΤΕΙ από ημερήσια TEE
TEI από εσπερινά ΤΕΕ
ΤΕΙ από ημερήσια ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α)

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από 16 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009. Ειδικά οι εισαχθέντες στο Β΄ εξάμηνο των ΤΕΙ αν δεν εγγραφούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, μπορούν να εγγραφούν μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2010. Αν όμως ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφούν στο τμήμα της επιτυχίας τους από 16 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2009. Η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού καθώς στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης θα ορισθεί και θα ανακοινωθεί από τις ίδιες τις σχολές.

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

ΜΠΟΡΕΙ Η ΟΠΕΡΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ

Διασκεδάστε με το παρακάτω βίντεο .ΛΥΣΙΑΣ : ΚΑΤΑ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ

Αν θέλετε να εξασκηθείτε , δοκιμάστε τις δυνάμεις σας στο παρακάτω διαγώνισμα πατώντας εδώ .

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Στο παρακάτω βίντεο δείτε πως λειτουργεί ο συντονισμός σε διαφορετικά διαπασών .

ΤΟ "ΘΑΥΜΑ" ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Παρακολουθήστε μια πολύ όμορφη επίδειξη συντονισμού σε ένα ποτήρι κρασί και τα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει αυτός .

Σάββατο, 22 Αυγούστου 2009

ΠΤΩΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ TACOMA ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Παρακολουθήστε στο βίντεο την πτώση της γέφυρας μόλις 4 μήνες μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της τ0 1940 .

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις του τεστ πατήστε εδώ .
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Πατήστε εδώ για να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις πάνω στις ταλαντώσεις .

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Δείτε κάποιες προσομοιώσεις πάνω στις ταλαντώσεις στα ελληνικά .

Απλή αρμονική ταλάντωση και το κύμα που παράγεται .
Απλή Αρμονική Ταλάντωση 1
Απλή Αρμονική Ταλάντωση 2
Η ενέργεια στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Πατήστε εδώ για να εξασκηθείτε με ένα τεστ πολλαπλών επιλογών πάνω στις ταλαντώσεις .
Καλή επιτυχία !!!

ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Απλή αρμονική ταλάντωση
Απλή (γραμμική) αρμονική ταλάντωση ονομάζεται η ταλάντωση κατά την οποία η τροχιά είναι ευθύγραμμη (απλή) και η απομάκρυνση του κινητού από τη θέση ισορροπίας του είναι ημιτονοειδής (αρμονική) συνάρτηση του χρόνου.
Παραδείγματα απλού αρμονικού ταλαντωτή είναι το σύστημα ιδανικού ελατηρίου - μάζας και το απλό εκκρεμές για μικρές γωνίες εκτροπής, και με την προϋπόθεση και για τα δύο παραδείγματα ότι δεν υπάρχουν απώλειες μηχανικής ενέργειες, όπως λόγω τριβών.
Χαρακτηριστικά μεγέθη της ταλάντωσης
Έστω ένα υλικό σημείο το οποίο εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση στον άξονα xOx' με θέση ισορροπίας (x = 0) την αρχή του άξονα. Τα χαρακτηριστικά μεγέθη αυτής της κίνησης είναι η απομάκρυνση x από τη θέση ισορροπίας, το πλάτος της ταλάντωσης A, η στιγμιαία φάση, η αρχική φάση φ0 της ταλάντωσης,η κυκλική συχνότητα ω, η περίοδος T και η συχνότητα f της ταλάντωσης.
Απομάκρυνση x: Είναι η αλγεβρική τιμή του διανύσματος από τη θέση ισορροπίας της ταλάντωσης. Μονάδα στο S.I. είναι το μέτρο (m).
Πλάτος A: Είναι η απόλυτη τιμή της μέγιστης απομάκρυνσης από τη θέση ισορροπίας.
Στιγμιαία φάση: Είναι η γωνία η οποία καθορίζει κάθε στιγμή μέσω του ημιτόνου τη στιγμιαία τιμή της απομάκρυνσης. Μετράται σε rad.
Αρχική φάση φ0: Είναι η τιμή της στιγμιαίας φάσης την αρχή της μέτρησης του χρόνου, και συνεπώς καθορίζει την απομάκρυνση του κινητού εκείνη τη στιγμή. Έχει εύρος τιμών 0≤φ0 .
Κυκλική συχνότητα ω: Εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της στιγμιαίας φάσης ως προς τον χρόνο,ω = . Συνδέεται με την περίοδο με τη σχέση ω = και με τη συχνότητα με την σχέση ω = 2πf.
Περίοδος T: Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο εκτελείται μια πλήρη ταλάντωση, δηλαδή είναι ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών μεταβάσεων του κινητού από την ίδια θέση και με την ίδια φορά. Μετράται σε δευτερόλεπτα (s) στο S.I.
Συχνότητα f: Είναι το πλήθος των επαναλήψεων που εκτελεί το κινητό στη μονάδα του χρόνου, δηλαδή f = , όπου N είναι το πλήθος των επαναλήψεων και t είναι ο χρόνος. Είναι μέγεθος αντίστροφο της περιόδου και έχει μονάδα μέτρησης στο S.I. το Hz ή s − 1.

Κινηματική της απλής αρμονικής ταλάντωσης
Η απομάκρυνση στην απλή αρμονική ταλάντωση δίνεται από τον γενικό τύπο x = Asin(ωt + φ0). Στην περίπτωση που το κινητό βρίσκεται στην θέση ισορροπίας του κινούμενο προς την θετική φορά την χρονική στιγμή t = 0 τότε η αρχική φάση φ0 είναι μηδέν και η παραπάνω εξίσωση γίνεται x = Asin(ωt)
Η ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της απομάκρυνσης . Ο παράγοντας ωA συμβολίζεται με υmax και αποτελεί τη μέγιστη τιμή της ταχύτητας (πλάτος ταχύτητας) στην ταλάντωση, που αποκτάται στη θέση ισορροπίας.
Η επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας . Ο παράγοντας ω2A συμβολίζεται με αmax και αποτελεί τη μέγιστη τιμή της επιτάχυνσης (πλάτος επιτάχυνσης) στην ταλάντωση, που αποκτάται στις ακραίες θέσεις ταλάντωσης. Η επιτάχυνση χρησιμοποιώντας την εξίσωση απομάκρυνσης μπορεί να γραφεί α = − ω2x.
Απλά συστήματα
Το απλούστερο μηχανικό σύστημα ταλάντωσης είναι μια μάζα συνδεδεμένη σε ένα ιδανικό ελατήριο που δεν εφαρμόζει πάνω του καμιά άλλη δύναμη (εκτός της θέσης ισορροπίας, το σύστημα αυτό είναι ισοδύναμο με κάποιο που εφαρμόζει πάνω του μια σταθερή δύναμη, όπως η δύναμη βαρύτητας). Ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσομοιωθεί με προσέγγιση στον αέρα ή πάνω στον πάγο. Το σύστημα είναι σε θέση ισορροπίας όταν το ελατήριο είναι στο φυσικό του μήκος. Αν το σύστημα απομακρυνθεί από την θέση ισορροπίας του (δηλαδή το ελατήριο τεντωθεί ή συσπειρωθεί), τότε δρα μια δύναμη επαναφοράς στη μάζα που τείνει να την επαναφέρει στη θέση ισορροπίας. Όμως, κινούμενη η μάζα πίσω στη θέση ισορροπίας αποκτά ορμή, η οποία την κάνει να συνεχίσει να κινείται και πέρα από τη θέση ισορροπίας, και έτσι εμφανίζεται μια νέα δύναμη επαναφοράς που τείνει να επαναφέρει τη μάζα στη θέση ισορροπίας. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια πλήρης ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης.


APPLETS ΓΙΑ ΑΠΛΕΣ ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Παρακολουθήστε κάποια όμορφα Applets φυσικής για τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις καθώς και το εκκρεμμές .

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
http://www.msu.edu/user/brechtjo/physics/oscillator/oscillator.html ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/springWave/springWave.html Κατακόρυφο ελατήριο Interactive

http://www.sciencejoywagon.com/physicszone/lesson/otherpub/wfendt/springpendulum.htm Interactive

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html Κατακόρυφο ελατήριο

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/a_exper.htm Κατακόρυφο ελατήριο Interact

http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/cd-labo/shm/f_aide.htm Αρμονική ταλάντωση

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/energie.html Ενέργεια ΤΑΛΑΝΤΩΤΗ

http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm Γραφικές παραστάσεις

http://webphysics.ph.msstate.edu/jc/library/10-3/index.html Και Αρχή του Αρχιμήδη

ΕΚΚΡΕΜΕΣ
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/pendulum30/pendulum.html

http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel1.html και διατήρηση της ενέργειας ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendcoup1.html Σύζευξη εκκρεμών ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΟ

http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendouble.html Δύο εκκρεμή ΓΑΛΛΙΚΟΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
http://www.walter-fendt.de/ph11e/springpendulum.htm Ταλάντωση ενός σώματος σε κατακόρυφο ελατήριο με γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης-ταχύτητας – επιτάχυνσης-δύναμης –ενέργειας
http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm2.htm Ταλάντωση σε οριζόντιο ελατήριο με τις αντιστοιχες γραφικές παραστάσεις.
http://www.schulphysik.de/java/physlet/applets/pendel2.html Για όσους χρησιμοποιούν κύκλο αναφοράς ή στρεφόμενα διανύσματα στις ταλαντώσεις.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/con_mlineal/muelle1/muelle1.htm Ισπανικό site με πολύ καλή μαθηματική ανάλυση. Περιγράφει την πλαστική κρούση ενός σώματος με ένα άλλο που βρίσκεται στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο και την α.α.τ που ακολουθεί.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/oscilaciones/mas/mas.htm Η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας α.α.τ σε σχέση με την απομάκρυνση και η περιοδική μετατροπή της σε κινητική.
http://www.walter-fendt.de/ph11e/osccirc.htm Κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων.(Προσοχή η γραφική παράσταση i-t είναι αντίστροφη από οτο στο σχολικό βιβλίο. Εδώ μπορούμε να πούμε οτι ο κατασκευαστής του applet προφανώς θεωρεί θετικό το ρεύμα όταν αυτό κατευθύνεται προς τον αρχικά φορτισμένο αρνητικά οπλισμό του πυκνωτή)
http://users.ntua.gr/ytheod/kymatiki/shm3.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις με δυνατότητα επιλογής της τιμής του b.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/damped/d.htm Φθίνουσες ταλαντώσεις
http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Μπορούμε να επιλέξουμε διαφορετικές τιμές του b , της μάζας του ταλαντωτή , της σταθεράς του ελατηρίου και της κυκλικής συχνότητας του διεγέρτη. Έχει γραφικές παραστάσεις της απομάκρυνσης και του πλάτους.
http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/radio/index.html Ραδιοφωνικός δέκτης. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις σε κύκλωμα L-C
http://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceID=48 Διακρότημα. ‘Εχει γεννήτριες συχνοτήτων με παραπλήσιες συχνότητες με τη βοήθεια των οποίων ακούμε διακροτήματα. Επίσης χρησιμεύει σαν άσκηση γιατί έχει γεννήτριες άγνωστης συχνότητας .Μετρώντας την περίοδο του διακροτήματος που δημιουργείται με την γεννήτρια άγνωστης συχνότητας και μία γνωστής να υπολογίσουμε τις τιμές της άγνωστης συχνότητας.
http://www.walter-fendt.de/ph11e/beats.htm Διακρότημα με γραφικές παραστάσεις.
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/coriolis1/coriolis1.htm Κάτι extra. Σύνθεση κυκλικής κίνησης και ταλάντωσης.
Παρακολουθήστε στα παρακάτω βίντεο τον αθλητή αστραπή . Τον υπερφυσικό Bolt από την Τζαμάικα .

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009

ΧΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Για να παρακολουθήσετε ένα σύγχρονο εργαστήριο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης πατήστε εδώ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Συγχαρητήρια στον μαθητή μας Γεωργιάδη Σίμο για την εισαγωγή του στη σχολή Υπαστυνόμων .
Σε αναμονή βρισκόμαστε για τα αποτελέσματα των υπόλοιπων μαθητών μας .