Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Παρακολουθήστε ένα επεισόδιο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης πάνω στην Μηχανική Στερεού Σώματος της Γ ' Λυκείου .