Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΥΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ένα ιδανικό κατακόρυφο ελατήριο, έχει σταθερά k=400Ν/m και στηρίζεται με το ένα του άκρο στο έδαφος, έχοντας το φυσικό του μήκος.
i) Σε μια στιγμή αφήνουμε πάνω του ένα σώμα Σ, μάζας m=1kg (σχήμα α). Να αποδείξετε ότι θα εκτελέσει α.α.τ. και να βρείτε το πλάτος και την περίοδο της ταλάντωσής του.
ii) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται από το ελατήριο σε συνάρτηση με το χρόνο, αφού θεωρείστε την προς τα πάνω κατεύθυνση θετική.
iii) Πάνω στο ίδιο ελατήριο ηρεμεί ένα σώμα Σ1 μάζας m1=3kg (σχήμα β). Τοποθετούμε τώρα για t=0 το σώμα Σ, πάνω στο Σ1 και τα αφήνουμε να ταλαντωθούν. Πόσο είναι τώρα το πλάτος και η περίοδος ταλάντωσης; Να κάνετε τη γραφική παράσταση της δύναμης που δέχεται το σώμα Σ, από το Σ1 σε συνάρτηση με την απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας. Δεχτείτε ξανά την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική.
Δίνεται g=10m/s2.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .


ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται μια κυκλική μεταβολή ενός αερίου.
i) Πώς ονομάζονται οι επιμέρους μεταβολές;
ii) Να παραστήσετε (ποιοτικά) τις μεταβολές σε άξονες:
α) p-V β) p-Τ


Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ

Ένα αέριο περιέχεται στο οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος (α), το οποίο κλείνεται με ένα βαρύ έμβολο, εμβαδού 0,02m2, απέχοντας ℓ=40cm από τη βάση του δοχείου. Τοποθετούμε ένα μικρό κεράκι κάτω από το αέριο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να θερμαίνεται και το έμβολο να μετακινείται, χωρίς τριβές, προς τα δεξιά. Μόλις το έμβολο μετακινηθεί κατά x=10cm, απομακρύνουμε το κεράκι και φέρνουμε το δοχείο σε όρθια θέση (σχήμα β).

i) Πόσο τοις % αυξήθηκε η θερμοκρασία του αερίου κατά τη θέρμανσή του;
ii) Αν στην κατάσταση που δείχνει το σχήμα (β), το αέριο έχει διατηρήσει την τελική θερμοκρασία που είχε αποκτήσει με τη θέρμανσή του, ενώ έχει αποκτήσει ξανά τον αρχικό του όγκο, να παραστήσετε τις μεταβολές του αερίου σε άξονες p-V και σε βαθμολογημένους άξονες.
iii) Να βρείτε το βάρος του εμβόλου.
Δίνεται ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν πολύ αργά, ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=1∙105Ν/m2, ενώ g=10m/s2.
Δίνεται ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν πολύ αργά, ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=1∙105Ν/m2, ενώ g=10m/s2.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Υπερπαραγωγή κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνιστή ένα περιστέρι και ένα κατάσκοπο .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ''Ο ΘΑΛΗΣ''

Για να δείτε τις οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μαθηματικών '' Ο ΘΑΛΗΣ '' πατήστε εδώ .

ΦΟΒΕΡΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε το παρακάτω βίντεο και βρείτε τον περίεργο τύπο που πρωταγωνιστεί .

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ

Για να δείτε το πρόβλημα και την απάντηση του πατήστε εδώ .

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ

Για να δουλέψετε το διάγραμμα πατήστε εδώ .

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε τις οδηγίες από το υπουργείο πατήστε εδώ .

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Για να κατεβάσετε και να δουλέψετε το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ

Για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας πατήστε εδώ .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για να δείτε τις οδηγίες του υπουργείου πατήστε εδώ .

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για να δείτε τις οδηγίες του υπουργείου πατήστε εδώ .

Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2010

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ.

Για να δείτε το φύλλο εργασίας και να το απαντήσετε πατήστε εδώ .

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4ο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 5ο

ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Για να απαντήσετε το τεστ πατήστε εδώ .

ΤΡΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Για το 1ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .
Για το 2ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .
Για το 3ο διαγώνισμα πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Για να δείτε τις ασκήσεις πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Για να απαντήσετε στο φύλλο εργασίας πατήστε εδώ .

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ

Για να δείτε το διαγώνισμα πατήστε εδώ .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για να δείτε τα θέματα εξετάσεων της Γεωγραφίας Β' Γυμνασίου πατήστε εδώ .

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Για να δείτε τα θέματα εξετάσεων της Γεωγραφίας Α' Γυμνασίου πατήστε εδώ .

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Πατήστε εδώ για το πρώτο φυλλάδιο .
Πατήστε εδώ για το δεύτερο φυλλάδιο .

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

Ενα πολύ όμορφο φυλλάδιο μεθοδολογίας πάνω στις ασκήσεις διαλυμάτων βρίσκεται εδώ .

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΩΝ - ΒΑΣΕΩΝ - ΑΛΑΤΩΝ

Για να δείτε ένα πολύ όμορφο φυλλάδιο πατήστε εδώ .

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΑ

Ενδιαφέρουσα άσκηση πάνω στις εξισώσεις κίνησης δύο κινητών . Πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Για να εξασκηθείτε πάνω στα διαγράμματα θέσης - χρόνου και ταχύτητας - χρόνου στις κινήσεις πατήστε εδώ για να δείτε ένα ενδιαφέρον φύλλο εργασίας .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ

Για να εξασκηθείτε πάνω σε ένα φύλλο εργασίας στην εξίσωση κίνησης στην Α.Α.Τ. και στην φάση πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Για να δείτε ένα φύλλο εργασίας και να εξασκηθείτε πάνω στο δυναμικό και στην ηλεκτρική δυναμική ενέργεια πατήστε εδώ .

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΣΜΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ.

Για να εργαστείτε σε ένα φύλλο εργασίας πάνω στην κινηματική και δυναμική μελέτη μιας Α.Α.Τ. πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να δουλέψετε ένα φύλλο εργασίας πάνω στις δυναμικές γραμμές ηλεκτρικού πεδίου πατήστε εδώ .

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να συμπληρώσετε ένα φύλλο εργασίας πάνω στην ένταση ηλεκτρικού πεδίου καθώς και στο νόμο του Coulomb πατήστε εδώ .

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Για να δείτε την άσκηση και την λύση της πάνω στα διαγράμματα των κινήσεων πατήστε εδώ .

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

Για όλη τη θεωρία πάνω στην ευθύγραμμη κίνηση ( ομαλή και ομαλά μεταβαλλόμενη ) πατήστε εδώ .

ΘΕΣΗ . ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ - ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να δείτε αν μπορείτε να βρείτε την μετατόπιση σε κάποια παραδείγματα και αν καταλάβατε τη διαφορά της με το διάστημα κάνετε το παρακάτω φύλλο εργασίας πατώντας εδώ .

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΑΚΙ

Ονειροπολήστε με την βοήθεια της ποίησης πατώντας εδώ .

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ 2010

Για να το δείτε ή να το κατεβάσετε πατήστε εδώ .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Για να δείτε μια πολύ όμορφη παρουσιάση ζωγραφικών πινάκων με θέματα από την Οδύσσεια πατήστε εδώ .

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στις ερωτήσεις Σωστού - Λάθους .

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΣΤΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Για να παίξεις ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω στην Οδύσσεια και να κερδίσεις πολλά € πάτησε εδώ .

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

ΗΜΙΤΟΝΟ - ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ - ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ

Για να δείτε πως μεταβάλλεται το ημίτονο , το συνημίτονο και η εφαπτομένη των γωνιών πάνω στον τριγωνομετρικό κύκλο πατήστε εδώ .

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (ΘΕΩΡΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ)

Για να δείτε συνολικά κάποια πράγματα για τις μηχανικές Α.Α.Τ. πατήστε εδώ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Δείτε ένα ενδιαφέρον βίντεο γύρω από τις ηλεκτρικές ταλαντώσεις .


ΕΥΡΕΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ

Για να δείτε την μεθοδολογία για την εύρεση αρχικής φάσης σε μία μηχανική Α.Α.Τ. παρακολουθήστε τα παρακάτω βίντεο .
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο που εξηγεί την Α.Α.Τ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Για να δείτε την επίλυση της εξίσωσης ημχ = α πατήστε εδώ .
Για να δείτε την επίλυση της εξίσωσης συνχ = α πατήστε εδώ .
Για να δείτε την επίλυση των εξισώσεων εφχ = α και σφχ = α πατήστε εδώ .

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ : ημ(χ) , συν(χ) , εφ(χ) , σφ(χ)

Για να δείτε τη μελέτη της συνάρτησης ημ(χ) πατήστε εδώ .
Για να δείτε τη μελέτη της συνάρτησης συν(χ) πατήστε εδώ .
Για να δείτε τη μελέτη της συναρτησης εφ (χ) πατήστε εδώ .
Για να δείτε τη μελέτη της συνάρτησης σφ(χ) πατήστε εδώ .

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Για να δείτε ποια συνάρτηση λέγεται περιοδική πατήστε εδώ .