Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ 2

Κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού μέσου και από αριστερά προς τα δεξιά διαδίδεται ένα αρμονικό κύμα. Στο διάγραμμα δίνεται ένα στιγμιότυπο του κύματος που ελήφθη για t=0.

Τη στιγμή αυτή το σημείο Ο, στη θέση x=0 έχει μηδενική ταχύτητα και παρατηρούμε ότι θα ξαναέχει ταχύτητα μηδέν αφού μετακινηθεί κατά d=4cm σε χρόνο 0,4s.
i) Να βρεθεί η εξίσωση του κύματος.
ii) Να γίνει το στιγμιότυπο του κύματος τη χρονική στιγμή t1=1,2s.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .