Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

ΔΙΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Α.Α.Τ.

A. Ερωτήσεις:
i) Πολλαπλής επιλογής
(Για καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της αρχικής φράσης και, δίπλα, το γράμμα ή τη σχέση που τη συμπληρώνει σωστά.).
1. Η επιτάχυνση ενός σώματος, που κάνει α.α.τ, σε συνάρτηση με την ταχύτητα δίνεται από το διάγραμμα: