Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Μηχανική ταλάντωση. Ένα test 2010.

Ένα σώμα Σ μάζας m1= 8kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος, όπως στο σχήμα. Ασκώντας κατάλληλη δύναμη στο σώμα, το εκτρέπουμε κατακόρυφα προς τα κάτω κατά d=0,1m και σε μια στιγμή που θεωρούμε t=0, το αφήνουμε να κινηθεί.
i) Να αποδειχθεί ότι η κίνηση που πραγματοποιεί το σώμα Σ είναι απλή αρμονική ταλάντωση.
ii) Να υπολογιστεί η περίοδος και η ενέργεια ταλάντωσης.
iii) Να γράψετε την εξίσωση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο, θεωρώντας την προς τα πάνω κατεύθυνση ως θετική.
iv) Να υπολογίσετε την ταχύτητα του σώματος Σ τη χρονική στιγμή t1=0,6π (s).
v) Τη χρονική στιγμή t1, αφήνουμε πάνω στο σώμα Σ, ένα δεύτερο σώμα μάζας m2=2kg, χωρίς αρχική ταχύτητα. Να υπολογίστε την ενέργεια ταλάντωσης του συστήματος των δύο σωμάτων.
Δίνεται g=10m/s2.
Μονάδες: 5+3+4+3+5=20