Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δυναμικά στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Στο σημείο Α ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης 2∙105Ν/C, όπου το δυναμικό έχει τιμή VΑ=1500V, αφήνεται ένα μικρό σωματίδιο με φορτίο q=1nC, το οποίο μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β, όπου (ΑΒ)=d=1cm.
i) Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του φορτίου στη θέση Α.
ii) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχτηκε από το πεδίο, από το Α μέχρι το Β.
iii) Να υπολογιστεί το δυναμικό στο σημείο Β.
iv) Να υπολογίσετε τη δυναμική και την κινητική ενέργεια του σωματιδίου στο σημείο Β.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .