Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Μια κρούση και δυο ταλαντώσεις. Ερώτηση.

Ένα σώμα Σ ισορροπεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή εκτρέπουμε το σώμα προς τα πάνω, μέχρι τη θέση που το ελατήριο αποκτά το φυσικό μήκος του και το αφήνουμε να εκτελέσει α.α.τ. ενώ ταυτόχρονα ένα δεύτερο σώμα Σ1 αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος. Δίνεται ότι η θέση του σώματος Σ μεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραμμα, όπου για την αρχική θέση y=0.
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος. Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
i) Η κρούση μεταξύ των δύο σωμάτων είναι πλαστική.
ii) Τα δύο σώματα έχουν ίσες μάζες.
iii) Η ενέργεια ταλάντωσης πριν την κρούση, είναι ίση με την ενέργεια μετά την κρούση.
iv) Για τις τιμές του χρόνου που έχουν σημειωθεί στο διάγραμμα ισχύει t2=2,5t1.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .