Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Άνοιγμα διακόπτη και Ρυθμοί μεταβολής στην Ηλεκτρική ταλάντωση.

Ο διακόπτης του παραπάνω κυκλώματος είναι κλειστός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε μια στιγμή ανοίγουμε τον διακόπτη, οπότε το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα το οποίο μεταβάλλεται όπως στο παρακάτω διάγραμμα.
Αν L= 0,01 Η και C= 4μF, ζητούνται για τη χρονική στιγμή t1 όπου i=3 Α:
i) Το φορτίο του πυκνωτή.
ii) Ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνεται το φορτίο του πυκνωτή.
iii) Ο ρυθμός με τον οποίο μεταφέρεται ενέργεια στον πυκνωτή.
iv) Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ
Απάντηση: