Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΕΡΙΑ

Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1) Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
i) Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.
ii) Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια
iii) Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.
iv) Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.
v) Η πίεση που ασκεί ένα αέριο σε δοχείο, είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αερίου.
vi) Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.


Για να δείτε όλο το τεστ πατήστε εδώ .