Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δύο σύγχρονες πηγές Ο1 και Ο2 απέχουν μεταξύ τους 1m και δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα u=5m/s. Oι δύο πηγές των κυμάτων την χρονική στιγμή t=0 αρχίζουν να εκτελούν κατακόρυφες ταλαντώσεις με εξισώσεις:
y1=y2=0,3ημ50πt (S.I.).
Δύο σημεία Α και Β βρίσκονται πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα Ο1Ο2 και απέχουν 0,45m και 0,65m από την πηγή Ο1 αντίστοιχα.
Να βρεθούν :
Α) Οι εξισώσεις απομάκρυνσης και ταχύτητας ταλάντωσης σε συνάρτηση με τον χρόνο για τα σημεία Α και Β.
Β) Πόσο απέχουν τα σημεία μεταξύ τους τις χρονικές στιγμές:
i)t1= 0,08s ii)t2=0,1s iii)t3=0,2s.
Γ) Πόσα σημεία στο ευθύγραμμο τμήμα AB ταλαντώνονται με μέγιστο πλάτος μετά την έναρξη της συμβολής και στα δύο σημεία;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .