Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

ΑΕΡΙΑ . ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.

i) Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.
ii) Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V και V-Τ.
iv) Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι 1200m/s, να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα για την κατάσταση Γ.

Για να δείτε όλο το διαγώνισμα πατήστε εδώ .