Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Η τάση της πηγής στο αριστερό κύκλωμα (Δ) δίνεται από την εξίσωση:
V=20∙ημ(5.000t+φο) (S.Ι.),
ενώ στο δεξιό κύκλωμα (Σ), το πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=2mΗ και ο μεταβλητός πυκνωτής έχει αρχικά χωρητικότητα C1=5μF.
Το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή δίνεται από την εξίσωση q= 2∙10-6∙ημωt (S.Ι.).
i) Να βρεθεί η κυκλική ιδιοσυχνότητα του κυκλώματος (Σ).
ii) Πόσο είναι το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή τη χρονική στιγμή t1=π∙10-4s;
iii) Ποια είναι η εξίσωση της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα (Σ).
iv) Να υπολογιστούν οι μέγιστες τιμές της ενέργειας του πυκνωτή και του πηνίου.
v) Αν αυξήσουμε τη χωρητικότητα του πυκνωτή στην τιμή C2=6μF, η ένδειξη του αμπερομέτρου:
α) θα αυξηθεί, β) θα παραμείνει σταθερή γ) θα μειωθεί.
vi) Ποια τιμή πρέπει να πάρει η χωρητικότητα του πυκνωτή, ώστε το αμπερόμετρο να δείξει μέγιστη ένδειξη; Για την παραπάνω τιμή της χωρητικότητας, τι θα συμβεί με την ένδειξη του αμπερομέτρου, αν μειώσουμε την αντίσταση του αντιστάτη;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .