Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

Δίνεται το στιγμιότυπο (α) του παρακάτω σχήματος κάποια χρονική στιγμή t0, για ένα κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά, χωρίς αρχική φάση, ξεκινώντας από την πηγή που θεωρούμε ότι βρίσκεται στη θέση x=0.


i) Ποια η φάση του σημείου Δ;
ii) Για πόσο χρόνο ταλαντώνεται το σημείο Β;
iii) Πόσες ταλαντώσεις έχει εκτελέσει η πηγή του κύματος;
iv) Αναφερόμενοι στο (β) σχήμα που το κύμα διαδίδεται επίσης προς τα δεξιά ξεκινώντας επίσης από τη θέση x=0:
α) Ποιες οι φάσεις των σημείων Γ και Ε;
β) Ποια η αρχική φάση της πηγής;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .