Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Προσπέραση αυτοκινήτων.


Ένα αυτοκίνητο Α κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή ταχύτητα υ1=22m/s. Σε μια στιγμή ο οδηγός του, βλέπει ένα άλλο αυτοκίνητο μπροστά του, που απέχει d=112m, να ξεκινά και να κινείται με σταθερή επιτάχυνση α2=2m/s2 προς την ίδια κατεύθυνση.
Ορίστε έναν άξονα x θέτοντας x=0 τη θέση του Α αυτοκινήτου, τη στιγμή που ξεκινά το Β αυτοκίνητο, για την οποία δεχθείτε ότι t=0.
i) Με βάση αυτό το σύστημα αναφοράς, ποιες είναι οι θέσεις των δύο αυτοκινήτων για t=0;
ii) Να γράψετε την εξίσωση της κίνησης για κάθε αυτοκίνητο.
iii) Ποια η απόσταση των δύο αυτοκινήτων τη χρονική στιγμή t΄=4s;
iv) Ποια χρονική στιγμή το Α αυτοκίνητο προσπερνά το Β και ποια το Β προσπερνά το Α;
v) Σε ποιες θέσεις βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα τις παραπάνω στιγμές;
vi) Να κάνετε τα διαγράμματα της θέσης κάθε αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο στους ίδιους άξονες.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .