Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΟΜΟΓΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Δυναμικά στο ΟΗΠ και ένα αρνητικό φορτίο.

Σαν συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης Δυναμικά στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ας δούμε το ίδιο πρόβλημα, αν το σωματίδιο που αφήνεται να κινηθεί φέρει αρνητικό φορτίο.
---------------------------------------------------------------
Στο σημείο Α ενός ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου έντασης 2∙105Ν/C, όπου το δυναμικό έχει τιμή VΑ=1.000V, αφήνεται ένα μικρό σωματίδιο με φορτίο q= -1nC, το οποίο μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Β, όπου (ΑΒ)=d=1cm.
i) Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου και να υπολογίσετε τη δυναμική ενέργεια του φορτίου στη θέση Α.
ii) Να υπολογίσετε το έργο της δύναμης που δέχτηκε από το πεδίο, από το Α μέχρι το Β.
iii) Να υπολογιστεί το δυναμικό στο σημείο Β.
iv) Να υπολογίσετε τη δυναμική και κινητική ενέργεια του σωματιδίου στο σημείο Β.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .