Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ

Δείτε το παρακάτω πείραμα από εδώ.