Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Αμείωτη και φθίνουσα Ηλεκτρική ταλάντωση.

Το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, εκτελεί ηλεκτρική ταλάντωση με το διακόπτη κλειστό και στο διπλανό σχήμα δίνεται το φορτίο του πυκνωτή (το φορτίο του οπλισμού Α του πυκνωτή) σε συνάρτηση με το χρόνο. Δίνονται ακόμη η χωρητικότητα του πυκνωτή C=0,4μF, ο συντελεστής αυτεπαγωγής του πηνίου L=0,3Η και η αντίσταση του αντιστάτη R=100Ω.
i) Να υπολογίσετε την ενέργεια ταλάντωσης και το πλάτος του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
ii) Βρείτε την ένταση του ρεύματος τη χρονική στιγμή t1 (που δίνεται στο διάγραμμα) και σχεδιάστε πάνω στο κύκλωμα τη φορά του ρεύματος.
iii) Τη στιγμή t1 ανοίγουμε το διακόπτη. Για αμέσως μετά (στιγμή t1+0+) να βρεθούν:
α) Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του πυκνωτή.
β) Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται θερμότητα στον αντιστάτη.
γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας του πηνίου.
iv) Πόση συνολικά θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη με το διακόπτη ανοικτό;

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .