Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Δίνεται το κύκλωμα, όπου το αμπερόμετρο δείχνει σταθερή ένδειξη Ι=2Α, ενώ ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=5Ω. Σε μια στιγμή την οποία θεωρούμε t=0, ανοίγουμε το διακόπτη δ. Το πηνίο είναι ιδανικό.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, δικαιολογώντας τις απαντήσεις σας
i) Αμέσως μετά (χρονική στιγμή t=0+):
α) Ο πυκνωτής εκφορτίζεται.
β) Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο θα αυξηθεί (κατά απόλυτο τιμή).
γ) Ο πυκνωτής δίνει ενέργεια στο κύκλωμα με ρυθμό 20J/s.
ii) Τη χρονική στιγμή t1=Τ όπου Τ η περίοδος της φθίνουσας ταλάντωσης, πάνω στον αντιστάτη παράγεται θερμότητα με ρυθμό μικρότερο από 20J/s.
Δίνεται ότι οι τιμές της χωρητικότητας του πυκνωτή και της αυτεπαγωγής του πηνίου είναι τέτοιες, που στο κύκλωμα μετά το άνοιγμα του διακόπτη, να πραγματοποιούνται φθίνουσες ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .