Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΙΔΙΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σώμα μάζας m=1kg εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις με ίσα πλάτη (A1=A2) και εξισώσεις x1= A1·ημωt και x2= A2 ημ(ωt+π/3) (S.I.), που εξελίσσονται πάνω στην ίδια ευθεία και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας ταλάντωσης. Η ενέργεια της σύνθετης κίνησης είναι Ε= 6 J και η μέγιστη επιτάχυνση που αποκτά είναι αmax= 20 √3 m/s2
α. Να βρείτε το πλάτος Α1 και την γωνιακή συχνότητα ω της σύνθετης κίνησης.
β. Να γράψετε την εξίσωση της ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο υ=υ(t) της σύνθετης κίνησης
γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας την χρονική στιγμή που ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του σώματος είναι ίσος με ΔΡ/Δt= -10 √3 Κgm/sec2.
δ. Να βρείτε την επιτάχυνση του σώματος, την χρονική στιγμή που η απομάκρυνσή του λόγω της 1ης ταλάντωσης γίνεται ίση με x1=0,1m, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της σύνθετης κίνησης .

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .