Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΟΜΑΛΗ ΚΙΝΗΣΗ

Μια αντιλόπη τη στιγμή που αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός λιονταριού σε απόσταση 70m απ’ αυτήν, ξεκινά να απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα 19m/s, ενώ ταυτόχρονα το λιοντάρι αρχίζει να την καταδιώκει με σταθερή ταχύτητα 20m/s.

Αν γνωρίζετε ότι τα ζώα μπορούν να κινούνται με σταθερή ταχύτητα, η μεν αντιλόπη το πολύ για χρόνο 60s, το δε λιοντάρι το πολύ για απόσταση 1000m, και στη συνέχεια σταματούν, λόγω κούρασης, να βρείτε αν γλίτωσε ή όχι η αντιλόπη.


Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .