Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΔΥΟ ΗΧΟΙ - ΕΝΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Δύο ήχοι και ένα διακρότημα.

Διαθέτουμε δύο ηχητικές πηγές που παράγουν απλούς αρμονικούς ήχους με συχνότητες f1 και f2. Οι δυο πηγές παράγουν ήχους ίδιας έντασης, πράγμα που σημαίνει ότι, όταν ο κάθε ήχος πέσει στο τύμπανο του αυτιού μας, το εξαναγκάζει να ταλαντωθεί με το ίδιο πλάτος. Έστω ότι η ταλάντωση του τυμπάνου εξαιτίας του πρώτου ήχου έχει απομάκρυνση:
x1=0,002 ημ(20.000πt+π) (S.Ι.).
ενώ εξαιτίας του δεύτερου ήχου:
x2=0,002∙ημ(20.004πt) (S.Ι.).
i) Να βρεθούν οι συχνότητες των δύο ήχων.
ii) Να βρεθεί η διαφορά φάσης Δφ21= φ21 μεταξύ των δύο απομακρύνσεων σε συνάρτηση με το χρόνο και να γίνει η γραφική της παράσταση.
iii) Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του τυμπάνου του αυτιού μας σε συνάρτηση με το χρόνο.
iv) Ποια η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβανόμαστε;
v) Πόσα μέγιστα της έντασης του ήχου αντιλαμβανόμαστε σε κάθε δευτερόλεπτο;
Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .