Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗ

Μεταβολή χωρητικότητας πυκνωτή με σταθερό φορτίο

Οι οπλισμοί επίπεδου πυκνωτή είναι κυκλικοί δίσκοι με ακτίνα r=6cm, απέχουν l=1mm και στο χώρο μεταξύ τους υπάρχει διηλεκτρικό με ε=10.

Να υπολογίσετε τη χωρητικότητα του πυκνωτή.

Αν συνδέσουμε τον πυκνωτή με πηγή με τάση V=10V, πόσο φορτίο θα αποκτήσει, πόση θα είναι η ενέργειά του και πόση η ένταση του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου στο χώρο μεταξύ των οπλισμών του;

Αποσυνδέουμε τον πυκνωτή από την πηγή, που τον φόρτισε, και βγάζουμε το διηλεκτρικό, ενώ ταυτόχρονα διπλασιάζουμε την απόσταση των οπλισμών του. Να βρείτε τη χωρητικότητα, το φορτίο, την τάση, την ενέργεια και την ένταση του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου για τη νέα κατάσταση του πυκνωτή.

Δίνεται εο=10-9/36π C2/N×m2.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .