Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ

Κρούση και πλάτος ταλάντωσης

Τα σώματα Σ1 και Σ2 έχουν ίσες μάζες m1 = m2 = m = 9kg, το δάπεδο είναι λείο και το Σ2 είναι στερεωμένο σε ελατήριο σταθεράς k = 25∙π² N/m και ισορροπεί όπως φαίνεται στο σχήμα. Το Σ1 κινείται με οριζόντια ταχύτητα υ = 3,14m/sec και συγκρούεται με το Σ2. Να βρεθεί η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου, αν τα δύο σώματα συγκρούονται ξανά μετά από: (α) Δt = 0,6sec (β) Δt = 0,5sec

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .