Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Δύο ήχοι και μια σύνθεση.

Διαθέτουμε δύο ηχητικές πηγές που παράγουν απλούς αρμονικούς ήχους της ίδιας συχνότητας. Οι δυο πηγές παράγουν ήχους ίδιας έντασης, πράγμα που σημαίνει ότι, όταν ο κάθε ήχος πέσει στο τύμπανο του αυτιού μας, το εξαναγκάζει να ταλαντωθεί με το ίδιο πλάτος. Έστω ότι η ταλάντωση του τυμπάνου εξαιτίας του πρώτου ήχου έχει απομάκρυνση:
x1=0,002 ημ(1000πt) (S.Ι.).
ενώ εξαιτίας του δεύτερου ήχου:
x2=0,002∙ημ(1000πt+2π/3) (S.Ι.).
i) Ποια η συχνότητα του ήχου που ακούμε;
ii) Να βρεθεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του τυμπάνου του αυτιού μας σε συνάρτηση με το χρόνο.
iii) Να βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης του τυμπάνου τη χρονική στιγμή t1=1ms.

Για να δείτε την απάντηση πατήστε εδώ .