Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Απόδοση θερμικής μηχανής.

Μια θερμική μηχανή στρέφεται με συχνότητα f=30Ηz (εκτελεί 30 κύκλους το δευτερόλεπτο), διαγράφοντας την κυκλική μεταβολή του σχήματος, όπου η μεταβολή ΑΒ είναι αδιαβατική:
i) Πόση είναι η ισχύς της μηχανής;
ii) Να βρεθεί η απόδοση της θερμικής μηχανής.