Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Το ηλεκτρικό κύκλωμα. Ένα τεστ.

Στο παρακάτω κύκλωμα να σημειώσετε τη φορά του ρεύματος που θα διαρρέει κάθε λαμπτήρα όταν κλείσουμε το διακόπτη.
Όλο το τεστ από εδώ.