Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

Το κύτταρο Φύλλο εργασίας


Στο σχήμα φαίνεται ένα ευκαρυωτικό φυτικό κύτταρο.
Να απαντήσετε με συντομία στις ερωτήσεις:

Δείτε δύο φύλλα εργασίας από εδώ και εδώ.