Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ

Στάσιμο κύμα. Ένα τεστ θεωρίας....

3) Στο διπλανό σχήμα δίνεται ένα στιγμιότυπο ενός στάσιμου κύματος, πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί η ταχύτητα ταλάντωσης του σημείου Β.
i) Να σχεδιάστε, πάνω στο σχήμα, τις ταχύτητες ταλάντωσης των υπολοίπων σημείων, τα οποία έχουν σημειωθεί.
ii) Ποια η διαφορά φάσης μεταξύ των σημείων:
α) Β και Γ, β) Β και Ζ και γ) Β και Θ.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το test από εδώ.