Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Ανάλυση – Σύνθεση δυνάμεων.

Σε ένα σώμα μάζας 6,5kg το οποίο ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, κάποια στιγμή t0=0, ασκούνται τρεις οριζόντιες δυνάμεις με μέτρα F1=7Ν, F2=10√2Ν και F3=5Ν, όπως στο σχήμα, όπου φ=45°, ενώ για τη γωνία θ, ημθ=0,6 και συνθ=0,8.
i) Να αναλύσετε τις δυνάμεις πάνω στους δύο κάθετους άξονες x και y του σχήματος.
ii) Να βρείτε τη συνισταμένη των δυνάμεων σε κάθε άξονα.
iii) Να βρεθεί η συνισταμένη των τριών δυνάμεων.
iv) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t=4s.
Απάντηση: