Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ - ΠΥΚΝΩΤΗΣ

.
Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται R1=5Ω, R2=3Ω, C=5μF, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=50V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω και ο διακόπτης δ είναι κλειστός.

  1. Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και πόσο φορτίο είναι αποθηκευμένο στον πυκνωτή;
  2. Σε μια στιγμή ανοίγουμε τον διακόπτη. Πόση θερμότητα θα παραχθεί στη συνέχεια πάνω στον αντιστάτη R1;
  3. Αν ο πυκνωτής είχε συνδεθεί στα άκρα των αντιστατών R1,R2, όπως στο παρακάτω σχήμα, πόση θερμότητα θα παραχθεί πάνω στον αντιστάτη R1 μετά το άνοιγμα του διακόπτη δ;

Απάντηση: