Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΘΕΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Κινηματική Στερεού. Κίνηση τροχού.

Στο σχήμα φαίνεται ο τροχός ενός αυτοκινήτου που κινείται με σταθερή ταχύτητα υ0=10m/s σε οριζόντιο δρόμο. Το ανώτερο σημείο Α του τροχού έχει ταχύτητα υ1=15m/s.
Ποιες προτάσεις είναι σωστές ή και ποιες λάθος:
  1. Η μέγιστη γραμμική ταχύτητα ενός σημείου του τροχού είναι ίση με 5m/s.
  2. Μεταξύ της ταχύτητας του αυτοκινήτου υ0 και της γωνιακής ταχύτητας του τροχού ισχύει η σχέση υ0=2ωR.
  3. To σημείο επαφής του τροχού με το έδαφος (σημείο Β) έχει μηδενική ταχύτητα.
  4. Ο τροχός του αυτοκινήτου σπινάρει.
  5. Για την ταχύτητα του σημείου Γ, που βρίσκεται στο άκρο μιας οριζόντιας ακτίνας ισχύει υΓ2 = 1,25 υ02.
  6. Δεν υπάρχει σημείο του τροχού με μηδενική ταχύτητα.
  7. Το σημείο Α έχει μεγαλύτερη επιτάχυνση από το σημείο Β.