Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΡΟΠΗΣ

Γύρω από έναν κύλινδρο ακτίνας R=0,4m, ο οποίος ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, τυλίγουμε ένα αβαρές νήμα, στο άκρο Α του οποίου ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F=10Ν. Μετά από λίγο ο κύλινδρος έχει μετακινηθεί κατά x=16m, ενώ έχει περιστραφεί κατά γωνία θ=80rad.
α) Πόσο είναι το έργο της δύναμης F (σαν δύναμης).
β) Πόσο είναι το έργο της ροπής της δύναμης;
γ) Το συνολικό έργο της δύναμης είναι:
i) 160J,
ii) 320J,
iii) 480J.
δ) Το σημείο Α έχει μετακινηθεί κατά:
i) 16m,
ii) 32m,
iii) 48m.
ε) Να βρεθεί η μεταφορική και η περιστροφική κινητική ενέργεια του κυλίνδρου.