Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΚΥΛΙΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο τροχός ενός κάρου έχει μάζα Μ=10kg και ακτίνα R=0,8m, ενώ ένα σώμα Σ μάζας m1=10kg, το οποίο θεωρείται υλικό σημείο, είναι προσδεδεμένο σε απόσταση r=0,6m από τον άξονα Ο του τροχού. Το κάρο κινείται με ταχύτητα υ=1,6m/s και ο τροχός κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει.
  1. Σε πόσο χρόνο ο τροχός ολοκληρώνει μια περιστροφή;
  2. Ποια η μέγιστη και ποια η ελάχιστη ταχύτητα του σώματος Σ;
  3. Ποια η υcm τη στιγμή που το σώμα Σ βρίσκεται στην κατακόρυφο που περνά από τον άξονα Ο του τροχού, όπως στο σχήμα;
.