Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΚΑΝΟΝΕΣ KIRCHHOFF

Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο κύκλωμα του σχήματος είναι σωστές:
i) Ι1 > Ι2.
ii) VΑ=VΒ.
iii) VΑΖ= VΒΓ+VΓΔ.
iv) VΒΓ+VΓΔ+VΔΖ+VΖΑ+VΑΒ=0
v) VΓ > VΔ.
.