Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
1. Να σχεδιάστε στα παρακάτω σχήματα τη δύναμη που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο.


Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.