Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ


Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα που για t=0 έχει ταχύτητα προς τα δεξιά (θετική φορά).
Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
  1. Από 0-2s το σώμα επιβραδύνεται.
  2. Από 0-2s η ταχύτητα του σώματος αυξάνεται.
  3. Από 2s-4s το σώμα κινείται προς τα αριστερά.
  4. Από 2s-4s το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.
  5. Το σώμα αποκτά μέγιστη ταχύτητα την στιγμή t=2s.