Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε μια άσκηση πάνω σε διπλό πλάγιο επίπεδο .