Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

Στο παραπάνω σχήμα δίνεται το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε ένα αρχικά ακίνητο σώμα. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την ταχύτητα του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο;