Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Δείτε δύο ενδιαφέροντα πειράματα σε βίντεο πάνω στην ηλεκτρομαγνητική επαγωγή .