Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

ΚΙΝΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Μαγνητικό πεδίο. Ένα test.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m και φορτίου 0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,2Τ, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i) Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου και να υπολογίσετε το μέτρο της δύναμης που ασκείται στο σωματίδιο. Να σχεδιάστε τη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο τη στιγμή της εξόδου από το πεδίο.
ii) Να βρεθεί η ακτίνα της τροχιάς και η μάζα του σωματιδίου.
iii) Ένα δεύτερο όμοιο σωματίδιο μπαίνει στο ίδιο μαγνητικό πεδίο από το μέσο της ΒΓ, όπως στο σχήμα, με ταχύτητα υ1=400m/s. Να βρεθούν:
α) Το σημείο εξόδου του σωματιδίου αυτού από το πεδίο.
β) Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κίνησή του μέσα στο πεδίο.
Μονάδες 5+5+6+4=20
Δείτε τις απαντήσεις από εδώ.