Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Δύο αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά και στα άκρα τους συνδέεται μια πηγή ΗΕΔ Ε=4,5V και εσωτερικής αντίστασης r=1Ω. Ένας τρίτος αντιστάτης R3 συνδέεται παράλληλα προς τους δύο άλλους αντιστάτες R1 και R2. Στο κύκλωμα παρεμβάλλουμε ένα αμπερόμετρο που μετρά το ρεύμα που διαρρέει τον αντιστάτη R1 και ένα βολτόμετρο που μετρά την πολική τάση της πηγής.
i) Να σχεδιάστε το κύκλωμα
ii) Η ένδειξη του βολτομέτρου μπορεί να είναι:
α) 5V β) 4,5V γ) 4V
iii) Το ρεύμα βραχυκύκλωσης αυτής της πηγής θα είναι:
α) 4Α β) 4,5 Α γ) 45 Α
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ.