Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ LC

Κύκλωμα LC ηλεκτρικών ταλαντώσεων - Περιγραφή


Μια σχετικά εκτεταμένη περιγραφή της ηλεκτρικής ταλάντωσης, σε επίπεδο κατάλληλο για μαθητές της Γ' Λυκείου, ΕΔΩ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ LC

Μελέτη κύκλώματος LC και μία εφαρμογή


Μία ανάρτηση σχετικά με την μελέτη διαφόρων περιπτώσεων αρχικών συνθηκών στο κύκλωμα LC.
Μελέτη LC

ΔΥΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΧΡΟΝΙΚΑ

Δυο ταλαντώσεις χρονικά διαφέρουσες


Τα σώματα Σ1 , Σ2 του σχήματος , έχουν μάζες m 1 = 1kg , m 2 = 4kg αντίστοιχα και ηρεμούν σε ισορροπία πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τα σώματα αυτά , είναι δεμένα στα άκρα δυο οριζόντιων ιδανικών ελατηρίων με σταθερές k 1 = k 2 =100 N/m και παράλληλους άξονες, που βρίσκονται στο φυσικό τους μήκος. Τα άλλα άκρα των ελατηρίων είναι ακλόνητα. Μετατοπίζουμε τα σώματα κατά μήκος της διεύθυνσης των ελατηρίων , προς την ίδια κατεύθυνση κατά d = 0,2 m , και την χρονική στιγμή t = 0, αφήνουμε ελεύθερο το Σ1.

Να βρείτε και να παραστείσετε γραφικά στο ίδιο σύστημα αξόνων τις εξισώσεις απομάκρυνσης – χρόνου για τις ταλαντώσεις των δυο σωμάτων, αν το σώμα Σ2 αφήνετε ελεύθερο τη χρονική στιγμή που το Σ1 :

α. περνά για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του

β. σταματά στιγμιαία για πρώτη φορά

γ. επιστρέφει στη θέση x = +Α για τρίτη φορά

Απάντηση

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Το σώμα του σχήματος βρίσκεται πάνω σε λεία σανίδα συνδεδεμένο με ιδανικό ελατήριο. Κινούμενο συναντά αντίσταση Fαντ = -b.υ , όπου υ η ταχύτητά του και b = 15 N.s/m. Δεχόμενο περιοδική δύναμη F εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση με εξίσωση x=0,2.ημ5t (S.I).


  1. Να γραφούν οι εξισώσεις της ταχύτητας , της αντίστασης , της δύναμης του ελατηρίου και της δύναμης του διεγέρτη.
  2. Υπολογίσατε και παραστήσατε γραφικά τον ρυθμό με τον οποίο το σύστημα ,λόγω αντίστασης, χάνει ενέργεια για μια περίοδο.
  3. Τι παριστάνει το εμβαδόν της;
Απάντηση:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α.Α.Τ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Τ

Άσκηση 1η

Σώμα μάζας m=0,1kg εκτελεί α.α.τ και η εξίσωση της ταχύτητάς του είναι...
Συνέχεια...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ Α.Α.Τ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Τ

Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις από εδώ.

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 2011 - 2012Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών Α΄ τάξης Λυκείου 2011/12

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2011 - 2012


Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011


ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στο κύκλωμα απεικονίζεται ηλεκτρική ταλάντωση. Για τη χρονική στιγμή αυτή:
α. ο πυκνωτής εκφορτίζεται
β. η ενέργεια του κυκλώματος αυξάνεται
γ. η ενέργεια του πηνίου μειώνεται.
δ. η ενέργεια του κυκλώματος μειώνεται.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις. Εκφωνήσεις και απαντήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ

Ερωτήσεις Σωστού - λάθους στην ΑΑΤ.


Ένα σώμα μάζας 2kg ηρεμεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, όπως στο σχήμα, στη θέση Ο. Εκτρέπουμε το σώμα κατακόρυφα φέρνοντάς το στη θέση Α και το αφήνουμε να κινηθεί, οπότε εκτελεί α.α.τ.


Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:

i) Στη θέση Ο η δύναμη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και μέτρο ίσο με 20Ν.
ii) Στη θέση Α η δύναμη του ελατηρίου είναι κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω.
iii) Στη θέση Γ ισχύει W= - m∙ω2y όπου W το βάρος του σώματος και y η απόσταση (ΟΓ).
iv) Στη θέση Δ η δύναμη του ελατηρίου έχει φορά προς τα πάνω και έχει μέτρο μεγαλύτερο από 20Ν.
v) Η ενέργεια ταλάντωσης είναι μεγαλύτερη από ½ mg(ΟΓ).
vi) Η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Γ είναι μηδέν.
vii) Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση Γ είναι ίση με μηδέν.
viii) Μεταξύ των παραπάνω θέσεων μέγιστη είναι η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης στη θέση Α.
ix)Μεταξύ των παραπάνω θέσεων μέγιστη είναι η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου στη θέση Δ.
Δίνεται g=10m/s2.

Δείτε όλες τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Τ.

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στην ΑΑΤ

Ένα σώμα εκτελεί α.α.τ ξεκινώντας από τη θέση x=+Α για t=0.
i) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά, την Κινητική, Δυναμική και την Ενέργεια ταλάντωσης σε συνάρτηση με το χρόνο;

ii) Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα παριστά την απομάκρυνση, τη ταχύτητα και την συνισταμένη δύναμη σε συνάρτηση με το χρόνο;


Δείτε όλες τις εκφωνήσεις και τις απαντήσεις.