Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α.Α.Τ.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Τ

Άσκηση 1η

Σώμα μάζας m=0,1kg εκτελεί α.α.τ και η εξίσωση της ταχύτητάς του είναι...
Συνέχεια...