Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ LC

Μελέτη κύκλώματος LC και μία εφαρμογή


Μία ανάρτηση σχετικά με την μελέτη διαφόρων περιπτώσεων αρχικών συνθηκών στο κύκλωμα LC.
Μελέτη LC