Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Παρακολουθήστε ένα πολύ κατατοπιστικό βίντεο πάνω στα στάσιμα κύματα .