Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

Δείτε το βίντεο για την Α.Δ.Ο.
Ενα βίντεο πάνω στην Α.Δ.Ο. στο διάστημα .