Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΟΣ

Δείτε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κύματος σε αυτό το κατατοπιστικό βίντεο .