Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ

Απαντήστε σε 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στη σύνθεση ταλαντώσεων πατώντας εδώ .